Koffiemoment

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Wat?

Ouders brengen ’s morgens de kinderen naar school en worden aan de schoolpoort uitgenodigd om een kopje koffie of thee te komen drinken. Tijdens het koffiemoment krijgen ouders de kans om kennis te maken met andere ouders op een rustige en gezellige manier. Er is ruimte voor een gezellige babbel, gelegenheid om elkaar te leren kennen en nieuwe ouders worden wegwijs gemaakt. Ouders die nog niet voldoende Nederlands begrijpen, kunnen geholpen worden door andere ouders bij het ontcijferen en invullen van brieven en formulieren.

Dit koffiemoment kan uitgroeien tot een informeel info- en overlegmoment: het straf koffiemoment.
Naar aanleiding van een nieuw initiatief of maatregel, kan de school het koffiemoment gebruiken om hierover uitleg te geven aan ouders en te peilen naar hun mening.

Voorbeeld 1: Huiswerk
De directeur geeft op het koffiemoment uitleg over het huiswerkbeleid op school. Hij licht toe wat er van de ouders verwacht wordt. Daarna is het aan de aanwezige ouders om vragen te stellen, hun mening te geven en de knelpunten aan te brengen.

Voorbeeld 2: Gezonde tussendoortjes
De school denkt eraan om te starten met een fruitdag.
Op het koffiemoment geeft de directeur uitleg over dit initiatief. Een lokale arts toont de voedingsdriehoek en geeft info over gezonde voeding. Ouders mogen vragen stellen en hun mening geven. Zien zij het zitten om één maal per week fruit mee te geven naar school? Hoe zorgen ze er thuis voor dat er gezond gegeten wordt? Wat kunnen/willen ze nog doen?

Het koffiemoment is een laagdrempelige activiteit waar alle ouders bij betrokken kunnen worden. Het biedt kansen om zowel ouders van andere culturen als autochtone ouders over de schooldrempel te helpen. Een koffiemoment past perfect in het oudervriendelijk beleid van een school. Een oudervriendelijke school zorgt ervoor dat ouders welkom zijn, zich echt thuis voelen  op school en dat er met hun mening en behoeften rekening wordt gehouden.

Voor wie?

Voor alle ouders die zich overdag tijdens de schoolweek even kunnen vrijmaken.

Wat heb je nodig?

• Gespreksleider die de discussie en het overleg in goede banen leidt
• Eventueel een externe deskundige die toelichting geeft over een bepaald thema: CLB medewerker, lokale arts, medewerker van opvoedingswinkel….
• Enkele helpende handen voor het onthaal, de bediening en klaarmaken van koffie, thee en versnaperingen, eventueel vertaling voor de ouders die niet voldoende Nederlands begrijpen.
• Geschikte ruimte met tafels en stoelen
• Koffie, thee, melk, suiker, koekjes, tassen, lepeltjes, borden…
• Benodigd materiaal: folders, posters, projectiemateriaal om het thema visueel voor te stellen.

Hoeveel tijd/werk steek je hierin?

• Je kan op regelmatige basis, bijvoorbeeld maandelijks een ‘straf koffiemoment’ organiseren, op een vast tijdstip: ’s morgens na aanvang van de lessen. Tijdens de andere weken kan er wel een gewoon koffiemoment plaatsvinden.
• Een voorbereidende vergadering om het scenario van het ‘straf koffiemoment’ vast te leggen en de taken te verdelen. Welke info wordt er gegeven? wie geeft de info? welke discussievragen worden er gesteld?
• Verslaggeving: een kort verslag van de knelpunten, mogelijke oplossingen, ideeën….
• Nabespreking in de werkgroep of op de ouder- of schoolraad om besluiten te formuleren en beslissingen te nemen

Gouden tips (voorwaarden voor het welslagen)

• Het helpt ouders over de drempel wanneer de directeur hen ’s morgens persoonlijk aanspreekt aan de schoolpoort en hen uitnodigt voor het (straf)koffiemoment.
• Bekendmaking:
Zorg ervoor dat alle ouders weten waar en wanneer het koffiemoment plaatsvindt: via affiches, flyers, website. 
Aan de schoolpoort kan je een bord plaatsen met dag, uur en plaats van het koffiemoment.
(eventueel met vertaling erbij)
• Het is belangrijk dat het schoolteam en de oudervereniging het koffiemoment samen organiseren. Dit initiatief vraagt een bewust engagement van alle betrokkenen. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op en de taken worden verdeeld.
• De ouderraad kan enkele ouders van andere culturen aanspreken om koffie, thee of een tussendoortje te maken voor het koffiemoment. Op die manier kan iedereen mee genieten van de lekkernijen uit andere culturen.
• Het is belangrijk dat er naast de directie en een leerkracht, ook enkele ouders van de oudervereniging aanwezig kunnen zijn. Op die manier kan de ouderwerking één geheel vormen en valt het niet uiteen in twee groepen die altijd apart samenkomen en elkaars meningen en ideeën niet kennen. Bij de organisatie van de lessenroosters kan dit een uitgangspunt vormen zodat leerkrachten hiervoor vrijgemaakt kunnen worden (gymles, muziekles door ambulante leerkracht…)

Feedback geven