Methodiek Fishbowl discussie

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Fishbowl discussie

Deze methode kan je gebruiken om samen met de leden van de ouderwerking moeilijke problemen op te lossen.
Door de ‘visbokaal’ opstelling  krijgen de deelnemers het gevoel dat ze betrokken worden in de discussie, ook al zeggen ze zelf niets.
Deze manier van discussiëren leidt dikwijls tot creatieve oplossingen waar alle leden achter staan.

Wat heb je nodig?

- Enkele (bestuurs)leden (=de presentatoren) die verschillende visies over het probleem voorstellen.
- Een zaal die groot genoeg is om de stoelen in 2 cirkels op te stellen.

Hoeveel tijd neemt het in beslag?

+/- 60 min.

Verloop/scenario

1. Maak de ‘visbokaal’ opstelling met stoelen in 2 cirkels: 

  • Een kleine cirkel voor de presentatoren (de sprekers)
  • Een grotere cirkel daarrond voor de andere leden van de ouderwerking (de luisteraars)
  • De binnencirkel is de plek waar gesproken wordt. In de buitencirkel wordt actief geluisterd.  In de binnencirkel staat één lege stoel. 

2. De presentatoren geven een korte uitleg over het probleem, hun visie en ze gaan hierover in debat.  Dit gebeurt in de ‘visbokaal’, de andere leden bevinden zich rond het groepje presentatoren en beluisteren en observeren de uiteenzetting.  

3. Mensen uit de buitencirkel kunnen plaats nemen in de binnencirkel als zij aan het gesprek willen deelnemen. Ze kunnen hiervoor op de lege stoel gaan zitten of iemand anders zijn plaats innemen door deze persoon aan te tikken.  Zo ontstaat een actieve manier van debatteren. 

4. Ten slotte wordt de kwestie in haar geheel in de grote groep besproken en tracht men te komen tot enkele conclusies of aanbevelingen. 

Tip

Zorg ervoor dat er in de presentaties zoveel mogelijk verschillende standpunten worden toegelicht. 

Zorg dat er vlot gewisseld wordt, het wisselen houdt iedereen betrokken! Een timer of klok kan handig zijn om de tijd van tussenkomsten te beperken.


Feedback geven