Win-win spel

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Waarom?

• Om ouders en school te horen over de wederzijdse verwachtingen en engagementen uit het schoolreglement
• Om alle ouders de kans te geven mee te praten over de inhoud van de engagementsverklaring in het schoolreglement
• Om op een originele manier over belangrijke thema’s te praten

Wat?

Sinds het schooljaar 2010-2011 moet elke school in het schoolreglement een engagementsverklaring tussen ouders en school opnemen. Het gaat over wederzijdse engagementen en verwachtingen van ouders en school ten aanzien van elkaar. Vier belangrijke engagementen moeten er zeker in staan:
• oudercontact
• voldoende aanwezig zijn, op tijd komen en deelnemen aan het spijbelbeleid
• deelnemen aan alle vormen van individuele leerlingbegeleiding
• positieve ingesteldheid t.o.v. Nederlands

Wil jij met de ouders en het schoolteam werk maken van de engagementsverklaring?
Speel het WIN-WIN-SPEL. Een dominospel om de verwachtingen en de engagementen van de ouders en het schoolteam te bespreken. Zes verwachtingen, zes engagementen. Geen verliezers, enkel winnaars!

Dit spel is ontworpen door de netoverstijgende cel ouderbetrokkenheid van de ouderkoepels, COB, in samenwerking met Klasse.Wat heb je nodig?

• Het win-win-spel
• Een verslaggever
• Een moderator
• Een gemengde groep van ouders en schoolpersoneel

Feedback geven