Duaal leren

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Duaal leren

Het klassieke beeld van onderwijs bestaat uit een klas vol leerlingen die elk achter hun eigen schoolbank zitten en luisteren naar de leerkracht. Natuurlijk klopt dat beeld niet altijd. Het hangt erg af van de aanpak van de school, maar ook van bijvoorbeeld de studierichting die jouw kind volgt. Misschien merk je als ouder wel dat jouw kind niet graag leert terwijl het stilzit op de schoolbanken, maar dat het liever op ontdekking gaat en de handen uit de mouwen steekt om zo bij te leren. Weet dan dat er andere mogelijkheden zijn binnen het onderwijs, zoals duaal leren.

1. Wat is duaal leren?

Bij duaal leren leert je kind zowel op school als op een werkplek. Op school krijgt je kind voornamelijk algemene vorming, terwijl het op de werkplek de nodige vaardigheden aanleert. Scholen en ondernemingen werken dus nauw samen om jouw kind op te leiden.

Duaal leren is niet hetzelfde als een stage. Bij duaal leren leert je kind namelijk nieuwe vaardigheden op de werkplek. Bij een stage leert je kind vaardigheden op school en vervolgens oefent je kind die vaardigheden in op een stage. Dat is dus één belangrijk verschil tussen duaal leren en een stage.

In de brochure ‘Modernisering secundair onderwijs tweede en derde graad’ van de ouderkoepels kan je beknopte informatie terugvinden over duaal leren.
In de brochure 'Duaal leren' vind je het antwoord op veelgestelde vragen van ouders over duaal leren.

2. Voor wie is duaal leren?

Duaal leren is mogelijk voor leerlingen vanaf 15 jaar die bereid én rijp zijn om te werken. Daarover geeft de klassenraad een advies. Op dit moment bestaan er vooral duale opleidingen binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit en de dubbele finaliteit. Het aanbod wordt echter steeds meer uitgebreid.


3. Meer info: webinar ‘klare duale taal’

In maart 2022 organiseerden de ouderkoepels samen met Duale Impuls – Topunt Gent een webinar over duaal leren. In het webinar werd duidelijk uitgelegd wat duaal leren inhoudt, voor wie duaal leren toegankelijk is en wat de meest gestelde vragen van ouders over duaal leren zijn. In een tweede luik van het webinar gingen de ouderkoepels in op de rol die ouders en ouderwerkingen kunnen spelen als het gaat om duaal leren.

Het webinar kan je hier herbekijken.


De slides die gebruikt zijn tijdens het webinar kan je downloaden door bovenaan deze pagina op ‘download bijlage’ te klikken.

! Een kleine rechtzetting bij het webinar:
Tijdens het webinar (vanaf minuut 14:25 ) werd verteld dat er niet meer kan ingeschreven worden in de tweede graad binnen het stelsel leren en werken vanaf september 2022, maar dit is te sterk uitgedrukt. Het stelsel wordt afgebouwd waardoor er niet meer in alle richtingen binnen leren en werken kan worden ingeschreven, het zal voor enkele richtingen wél nog mogelijk zijn om in te schrijven in de tweede graad.Meer info is ook terug te vinden op http://duaalleren.vlaanderen

Maart, 2022

Feedback geven