Methodiek postkaarten

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Methodiek postkaarten

Deelnemers vertellen over hun gevoelens en gedachten aan de hand van postkaarten.
Zo kan je bijvoorbeeld te weten komen wat ouders vinden van een bepaald aspect van de ouder- of schoolwerking.
Wat vinden ouders belangrijk? Waarover zijn ze tevreden? Wat vinden ze minder goed? Waarover zijn ze bezorgd?

De postkaarten of afbeeldingen helpen de deelnemers om het woord te nemen, hun mening te uiten en over hun gevoelens te praten. Alle deelnemers krijgen de kans om iets te vertellen.

Klik hier voor de digitale variant.


Wat heb je nodig?

Een stapeltje postkaarten of afbeeldingen
Flap en stift

Hoeveel tijd neemt het in beslag?

+/- 30 min.

Verloop/scenario

1. Vertel in een korte inleiding wat je wil te weten komen door deze oefening.
2. Leg een aantal postkaarten of een grote diversiteit aan afbeeldingen op tafel.
3. Laat iedere deelnemer één kaart kiezen.
4. Vraag de deelnemers om toe te lichten waarom ze een kaart gekozen hebben, welk gevoel en welke gedachten ze erbij hebben. 
5. De andere deelnemers mogen vragen stellen of reageren op wat er gezegd is.
6. De gespreksleider noteert de bedenkingen op een flap

Tip

Zorg voor postkaarten of afbeeldingen die op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden.

Feedback geven