Methodiek: Waarden/belangrijke zaken

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Methodiek: Waarden/belangrijke zaken

Deze methodiek kunnen groepen gebruiken om te peilen naar waarden die leven binnen de groep of om een prioriteitenplan op te stellen vanuit belangrijke zaken. Een veilig groepsgevoel is een basisvoorwaarde om deze methodiek te gebruiken.


Wat heb je nodig?

•    Document ‘Belangrijke zaken’ of document ‘Waarden’ per deelnemer (zie bijlage)
•    Schaar
•    Pen
•    Achtergrondgeluid van een storm (bv. https://www.youtube.com/watch?v=yMRoNNKWuqQ)

Hoe gaat het in zijn werk?

De deelnemers krijgen ieder het document ‘Belangrijke zaken’ of ‘Waarden’ (zie bijlage). Zij knippen de luchtballon en zandzakken uit. Wanneer dit gebeurd is, geeft de gespreksleider volgende opdracht: “Schrijf in de drie zandzakken telkens één waarde die je belangrijk vindt in jouw leven.” of “Schrijf in de drie zandzakken telkens een zaak die je belangrijk vindt voor de groep.” De deelnemers leggen de drie waarden/belangrijke zaken op de luchtballon.

Wanneer alle deelnemers hiermee klaar zijn, lichten ze aan elkaar toe welke woorden zij genoteerd hebben en wat het achterliggende idee is. Nadien vertelt de gespreksleider dat de luchtballon in een storm terecht is gekomen (hiervoor kan de gespreksleider het achtergrondgeluid gebruiken). Om te voorkomen dat de luchtballon naar beneden stort, moeten de deelnemers één zandzakje lossen. De deelnemers krijgen even de tijd om te bepalen welk zandzakje ze verwijderen. Nadien lichten ze aan elkaar toe waarom ze voor dat zandzakje gekozen hebben.

De gespreksleider meldt echter dat de storm nog steeds raast en dat de deelnemer nog een zakje moeten wegnemen. Ook hier kan het achtergrondgeluid spelen terwijl de deelnemers nadenken welke waarde/ belangrijke zaak ze zullen behouden. Op het moment dat alle deelnemers beslist hebben welk zandzakje ze behouden, vraagt de gespreksleider waarom ze dit zakje hebben overgehouden.

Indien de groep deze methodiek gebruikt om prioriteiten op te stellen, zijn de overgebleven zakjes de basis om een prioriteitenplan op te stellen tijdens de nabespreking. De gespreksleider bewaakt of ieders overgebleven zandzakje een plaats vindt in het prioriteitenplan.

Indien de groep deze methodiek gebruikt om rond waarden te werken. Zal de nabespreking eerder een filosofisch karakter hebben, waardoor wederzijds respect en begrip kunnen groeien.


Feedback geven