Quickscan: een oudervereniging voor alle ouders?

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Quickscan: een oudervereniging voor alle ouders?

Bevraging voor school en oudervereniging om na te gaan in welke mate de oudervereniging openstaat voor alle ouders.

 • Zijn de leden van de oudervereniging herkenbaar aanwezig op de schoolactiviteiten (badges, T-shirts…)? Spreken ze ouders actief aan?
  Stellen ze de oudervereniging voor, ook aan de nieuwe ouders?
  Wordt er rekening gehouden met de taalkennis van de ouders?
 • Hoe kunnen ouders de oudervereniging contacteren? Via een ideeënbus, brief, e-mail, website, telefoon, mondeling aan de schoolpoort, tijdens activiteiten…
 • Worden alle ouders uitgenodigd om toe te treden tot de oudervereniging?
  Worden ze uitgenodigd op de ‘startvergadering’?
 • Kan een ouder gratis lid worden van de oudervereniging?
 • Staat de groep open voor nieuwkomers en nieuwe ideeën?
 • Wordt er voldoende tijd gemaakt om kennis te maken met nieuwe kandidaat-leden en hen te informeren over de ouderwerking?
 • Zijn de verwachtingen naar een lid van de oudervereniging duidelijk? Moet je elke vergadering aanwezig zijn of moet je aan elke activiteit meewerken?
 • Is er voor elke vrijwilliger wat wils? Zijn er denkers en doeners?
 • Is er op school een ruimte beschikbaar waar de oudervereniging fijn kan vergaderen?
 • Zijn de data van de vergaderingen haalbaar voor alle ouders? Spreek een timing af en respecteer ze bv. vergadering van 20u tot 22u.
 • Zijn er geen hindernissen om deel te nemen aan de vergaderingen van de oudervereniging bv. na de vergadering een rondje trakteren op café, taalgebruik, vergadering bij iemand thuis…
 • Waar kunnen ouders de uitnodiging en het verslag van de oudervereniging nalezen? Krijgen ouders, op aanvraag, een papieren afdruk?
 • Is het verslag duidelijk voor buitenstaanders en verstaanbaar voor anderstaligen? Schrijf actief en vermijd afkortingen.
 • Worden alle vrijwilligers (op het einde van het schooljaar) bedankt voor hun inzet? Heb je feestelijk afscheid genomen van de uittredende leden? Wie neemt er persoonlijk contact op met ouders die afhaken?


Conclusies:

 • Wat loopt er goed? Wat wil je behouden?
 • Wat kan er anders? Hoe zal je het aanpakken?
 • Is dit een taak voor de oudervereniging en/of de school? Wie neemt initiatief?
Feedback geven