Quickscan: de activiteiten van de ouderwerking

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Quickscan: de activiteiten van de ouderwerking

Droomt niet elke ouderwerking ervan om een band te hebben met ALLE ouders van de school? Een ouderwerking wil ouders ontmoeten, informeren, beluisteren en hun stem laten horen… Kortom ze wil elke ouder betrekken bij de ouder– en schoolwerking.
Dit lijkt misschien simpel, maar niets is minder waar. Een eerste stap is om als oudervereniging OPEN te staan voor alle ouders. Met deze handige quickscan kan je nagaan hoe toegankelijk en oudervriendelijk de activiteiten van jouw ouderwerking zijn.

Locatie
 • Waar gaat de activiteit door?
  Is de locatie vlot bereikbaar met de wagen, het openbaar vervoer, de fiets of te voet? Kunnen ouders onderling afspreken om samen te rijden bijv. carpooling?
 • Wanneer vindt de activiteit plaats?
  Overdag of ’s avonds, tijdens het weekend of tijdens de week? Kunnen alle ouders zich overdag vrij maken? Zijn er ouders die ’s avonds niet wensen deel te nemen? Geef tijdig de datum van de activiteiten door zodat ouders zich kunnen vrijmaken.
 • Is het mogelijk om in de buurt gratis te parkeren? Is er een fietsenparking voorzien?
 • Kan men persoonlijke goederen veilig en gratis opbergen? Is de vestiaire gratis?
 • Is de locatie toegankelijk voor personen die minder mobiel zijn bijv. rolstoelgebruikers, ouders met een kinderwagen…
Voorbereiding
 • Zijn de activiteiten interessant voor alle ouders? Spreken ze aan? Bijv. een algemene infosessie over huiswerk ↔ een thema als omgaan met ADHD, schoolfeest, koffie– en theemoment, praatcafé, multicultureel eetfestijn …
  Worden de ouders vooraf bevraagd naar hun interesses voor activiteiten?
 • Moeten er tolken zijn voor de anderstalige ouders tijdens de infosessie?
 • Zijn er mannelijke of vrouwelijke begeleiders voor het praatcafé?
 • Een optreden door de leerlingen maakt van je schoolfeest een topper! Maar heb je rekening gehouden met volgende zaken:
  - Kunnen minder mobiele leerlingen ook deelnemen?
  - Moeten kinderen zelf hun (verkleed)materiaal meebrengen van thuis? Zo ja, zijn er oplossingen voor kinderen die geen materiaal kunnen meebrengen?
  - Leren de kinderen hun optreden (bijv. dansje) aan in de klas of na de schooluren? Kan een leerkracht, na de schooluren, zorgen voor begeleiding en opvang van de kinderen?
  - Kunnen de vrijwilligers het optreden van hun kind gaan bekijken?
 • Wordt er rekening gehouden met ieders eetgewoonten (vegetariërs, halal vlees, koosjer keuken)?
 • Geen tekort aan helpende handen? Wens je de medewerking van het schoolteam? Bespreek de taakverdeling en timing vooraf. Verdeel de shiften zodat elke ouder het optreden van zijn/haar eigen kind kan zien.
 • Zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen? Bijv. vrijwilligersverzekering, begeleiding bij springkasteel…
 • Zijn alle ouders uitgenodigd? Voorziet de school voor gescheiden ouders een dubbele uitnodiging?
 • Heb je duidelijke, verstaanbare taal gebruikt op de uitnodiging?
 • Heb je promotie gemaakt via verschillende kanalen? Schriftelijk: via brief, agenda, heen-en-weerschriftje, de schoolkrant en -website, sociale media, sms, gemeentelijk infoblad en lichtkrant, parochieblad… Mondeling: ouders aanspreken aan de schoolpoort, op het oudercontact en andere schoolactiviteiten…
 • Zijn er verschillende mogelijkheden om in te schrijven bv. via de klasleerkracht, website, invulstrookje, sms, telefonisch…
Activiteit
 • Wie zorgt er voor een warm, gastvrij onthaal bij aankomst?
 • Zijn de directie en/of de leerkrachten aanwezig?
  Kunnen de ouders hen aanspreken?
 • Is de activiteit betalend en vormt dit geen drempel? Zijn de betalingsmogelijkheden toegankelijk voor alle ouders bv. bankoverschrijving ↔ contant via de klasleerkracht…
 • Wordt het programma bij het begin van de activiteit voorgesteld en wordt de vooropgestelde timing gerespecteerd? (cfr. babysit, laatste busverbinding…)
 • Wordt er drank aangeboden, gratis of aan een democratische prijs?
  Wordt er alcohol geserveerd of niet?
 • Wordt er kinderopvang voorzien of mogen ouders hun kinderen meenemen naar de activiteit?
 • Heb je toelating gevraagd om foto’s te nemen en deze nadien te publiceren op bijv. de schoolwebsite?
Na de activiteit
 • Is het verslag duidelijk en verstaanbaar opgesteld? Worden de foto’s en/of het verslag op de schoolwebsite geplaatst?
 • Heb je aan de deelnemers gevraagd hoe ze de activiteit vonden?
 • Worden alle helpers bedankt voor hun inzet?
Conclusie
 • Wat loopt er goed? Wat wil je behouden?
 • Wat kan er anders? Hoe zal je het aanpakken?
 • Is dit een taak voor de oudervereniging en/of de school? Wie neemt initiatief?
Feedback geven