Methodiek: sterkte-zwakte analyse

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Methodiek sterkte-zwakte analyse

Dit is een aangename manier om de sterktes en zwaktes van de (ouder)werking te inventariseren.
Werk met groepen van 5 tot 8 deelnemers. Is de groep groter, deel hem dan op in verschillende kleinere groepen.

Wat heb je nodig?

Flappen (A1 formaat)
Balpennen/stiften

Hoeveel tijd neemt het in beslag?

+/- 60 min


Verloop/scenario

1. Stel 5 tot 8 vragen op over het thema dat je wil bespreken.  Er moeten evenveel vragen zijn als deelnemers in de groep.
Enkele voorbeelden van vragen:
- Wat moeten we zeker behouden?
- Wat kan er beter? Of anders?
- Beschrijf onze ouderwerking in één zelfstandig naamwoord?
- Beschrijf onze ouderwerking in één bijvoeglijk naamwoord?
- Wat doen we niet of te weinig?
- Waar steken we te veel tijd in?
- Ouders zouden bij de ouderwerking moeten komen omdat …..
- Hoe kunnen we onze ouderwerking meer bekend maken?


2. Schrijf elke vraag onderaan een flap.

3. Plaats de deelnemers rond een tafel en verdeel de flappen onder de deelnemers.

4. Elke deelnemer schrijft zijn antwoord bovenaan de flap en plooit de flap om zodat zijn antwoord niet zichtbaar is voor de volgende.

5. De flappen worden doorgeschoven.

6. De deelnemers beantwoorden de tweede vraag, onder het antwoord van de vorige deelnemer maar zonder dat ze diens antwoord kunnen lezen.

7. Het doorschuiven en antwoorden gaat  verder totdat alle vragen beantwoord zijn.

8. Tenslotte volgt de nabespreking in grote groep:
- Waar zijn we sterk in?
- Welke opmerkingen springen eruit?
- Wat zijn de belangrijkste werkpunten?
- Waar liggen de hiaten?
- Welke interessante ideeën werden geopperd?
- Welke ideeën willen we verder uitwerken?

Feedback geven