Uittreksel strafregister voor vrijwilligers

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Uittreksel strafregister voor vrijwilligers

Sinds 1 februari 2023 is het verplicht voor organisaties om te controleren of nieuwe medewerkers die met kinderen en jongeren zullen werken van goed en zedelijk gedrag zijn. Voor scholen betekent dit dat alle nieuwe medewerkers én vrijwilligers een uittreksel uit het strafregister model 2 (596) moeten voorleggen. Zo wil de overheid vermijden dat personen die veroordeeld zijn voor grensoverschrijdend gedrag, in contact komen met minderjarigen via hun (vrijwilligers)werk.

De verplichting geldt:

  • als de activiteit valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen,
  • én deze persoon op structurele basis rechtstreeks contact zal hebben met minderjarigen,
  • én deze persoon meerderjarig is,
  • én in de gevallen zoals omschreven in het decreet.


Elke nieuwe medewerker of vrijwilliger moet een uittreksel dat maximum 1 maand oud is kunnen voorleggen. In principe geldt de verplichting niet voor medewerkers en vrijwilligers die al langer actief zijn op school. De controle gebeurt best door de directeur om de privacy van de persoon te waarborgen.

Het gegeven dat iemand ooit veroordeeld is, betekent niet dat hij/zij per definitie uitgesloten is. Het is aan de school om het risico in te schatten. Omgekeerd kan iemand die nog nooit veroordeeld is, ook grensoverschrijdend gedrag stellen. Wees dus altijd alert en voorzichtig.

Het draaiboek voor het opvragen en controleren van het uittreksel strafregister voor vrijwilligers voor de onderwijssector kan men hier vinden.


Wat is een uittreksel uit het strafregister?

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd. Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Als particulier vraagt u het uittreksel voor uzelf aan in de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

De aanvraag is gratis en kan in veel gemeenten al digitaal via de website van de gemeente gebeuren.

Feedback geven