Verwachtingen opstart - bevraging

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
De start

Als je een ouderraad wil starten op school, is het belangrijk om eerst te peilen naar de verwachtingen van de geïnteresseerde ouders en van alle leerkrachten en de directeur van de school.
Onderstaande fiches kan je gebruiken voor deze bevraging.
Bespreek eerst met de directeur hoe dit best kan gebeuren.
Als je de fiche door alle leerkrachten apart laat invullen, kunnen er constructieve ideeën uit de bus komen en kan de ouderraad rekening houden met de grenzen die het schoolteam aangeeft. Als leerkrachten hun mening mogen geven, zullen ze zich van bij het begin meer betrokken voelen.
Tips en ideeën:
- Het is belangrijk dat elke leerkracht de fiche invult, want zij hebben elk hun eigen verwachtingen.
- Je kan het invullen van de fiche ook combineren met een ‘geboorte-drink’.
De nieuwe ouderraad kan bijvoorbeeld, vlak na schooltijd of tijdens de middagpauze in de leraarskamer, een glas aanbieden aan alle leerkrachten en hen vragen om hun verwachtingen te noteren op de fiche.
- Je kan de fiche door alle (of zoveel mogelijk) ouders laten invullen, via een infostand aan de schoolpoort.
- Een andere mogelijkheid is dat je een info- en discussieavond organiseert als start van de ouderraad. Hierbij vertel je aan de geïnteresseerde ouders wat het doel en de mogelijke taken van de ouderraad zijn. Om de discussieronde te starten, kan je aan de deelnemers vragen om de fiche in te vullen.


Veel succes!
Het VCOV team

Feedback geven