Voorbeeld bevraging over de ouderwerking

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Wat is het?

Een voorbeeld enquête om alle ouders te bevragen over de ouderwerking.
Je kan ze gemakkelijk aanpassen aan de specifieke situatie van jouw ouderwerking.
Er wordt naar twee elementen gepeild:

  • Hoe bekend is de ouderwerking bij alle ouders van de school?
  • Wat vinden ze van de ouderwerking?

Hierbij stellen we vragen over de vier taken van een ouderwerking.

Voorbeeldenquête

Beste ouder
Met deze enquête willen we graag onze ouderwerking evalueren. Bovendien kennen we graag jullie ideeën om onze werking en activiteiten te verbeteren.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Omcirkel het cijfer dat jouw mening weergeeft:

-2: zeker niet akkoord; -1: niet akkoord; 0: geen mening; +1: akkoord; +2: zeker akkoord

of kruis uw voorkeur(en) aan in het vakje:


BEKENDHEID VAN HET OUDERWERKING

 

Ik ken de ouderwerking via:

Kruis aan (max. 3):

·        directeur of leerkracht

·        andere ouders (bijv. aan de schoolpoort)

·        brief (specifieer: ………………………………………………………………)

·        krantje van de school of ouderwerking

·        email (specifieer: ……………………………………………………………..)

·        activiteiten (specifieer: ……………………………………………………….)

·        facebook

·        website

·        andere: …………………………………………………………………………

Ik ken enkele ouders die in de ouderwerking zitten

-2   -1   0   +1   +2

Ik voel mij door hen vertegenwoordigd

-2   -1   0   +1   +2

Ik ben voldoende op de hoogte van de ouderwerking

(verder te specifiëren: bijv. vergaderingen, werkgroepen, klasouders, helpende handen, …)

-2   -1   0   +1   +2

Ik weet welke activiteiten door de ouderwerking georganiseerd worden

(verder te specifiëren: bijv. spaghettiavond, quiz, informatieavond, …)

-2   -1   0   +1   +2

Ik lees de verslagen van de ouderwerking

-2   -1   0   +1   +2

Ik wens liefst op volgende manier(en) geïnformeerd te worden over de ouderwerking:

Kruis aan (max. 3):

·        via een bericht in de schoolagenda

·        via een brief die met de leerlingen meegegeven wordt

·        via een brief langs de post

·        via de nieuwsbrief van de school of ouderwerking

·        via e-mail (mijn e-mailadres is ……………………………………………..)

·        via facebook (verder te specifiëren: gesloten groep “…”, pagina “…” …)

·        via de website (verder te specifiëren: website van de school, aparte website ouderraad …)

·        via andere kanalen, namelijk ………………………………………………

 

 

ACTIVITEITEN EN ACTIES VAN DE OUDERWERKING

 

Ik volg waar de ouderwerking mee bezig is

-2   -1   0   +1   +2

Ik vind de ouderwerking representatief, er is een goede mix van ouders met verschillende achtergronden

-2   -1   0   +1   +2

Ik vind het goed dat de ouderwerking ondersteund wordt door de VCOV, de koepelorganisatie van ouders en ouderverenigingen

-2   -1   0   +1   +2

 

-2   -1   0   +1   +2

De ouderraad moet informeren en communiceren over opvoeding en onderwijs

-2   -1   0   +1   +2

·        Onze ouderraad doet dit over het algemeen …

-2   -1   0   +1   +2

(-2: veel te weinig; -1: te weinig; 0: voldoende; +1: te veel; +2: veel te veel)

 

·        Ik vond de infosessie/discussieavond over (bijv. huiswerk) interessant

-2   -1   0   +1   +2

·        Ik heb interesse voor volgende thema’s:

      (hier kan de ouderwerking ook zelf nieuwe voorstellen lanceren)

Kruis aan (max. 3):

o    

o    

o    

 

 

De ouderwerking moet voor ontmoetingsactiviteiten zorgen,

-2   -1   0   +1   +2

·        waarbij de ouders elkaar kunnen ontmoeten

-2   -1   0   +1   +2

o   Onze ouderwerking doet dit over het algemeen …

-2   -1   0   +1   +2

(-2:veel te weinig; -1:te weinig; 0:voldoende; +1:te veel; +2:veel te veel)

 

·        waarbij de ouders de school kunnen ontmoeten

-2   -1   0   +1   +2

o   Onze ouderwerking doet dit over het algemeen …

-2   -1   0   +1   +2

(-2:veel te weinig; -1:te weinig; 0:voldoende; +1:te veel; +2:veel te veel)

 

·        Ik vond de organisatie van (de quiz) goed

-2   -1   0   +1   +2

·        Ik vond de organisatie van (de vertelnamiddag) goed

-2   -1   0   +1   +2

·        Ik vond de organisatie van (de wandelzoektocht) goed

-2   -1   0   +1   +2

·        Ik stel volgende activiteit voor:

(hier kan de ouderwerking ook zelf nieuwe voorstellen lanceren)

Kruis aan (max. 3):

o    

o    

o    

 

 

De ouderwerking moet schoolondersteunende activiteiten organiseren, eventueel met een financiële opbrengst

-2   -1   0   +1   +2

·        Onze ouderwerking doet dit over het algemeen …

-2   -1   0   +1   +2

(-2: veel te weinig; -1: te weinig; 0: voldoende; +1: te veel; +2: veel te veel)

 

·         Ik vind de medewerking van (leesouders) goed

-2   -1   0   +1   +2

·         Ik vind de extra begeleiding (bij uitstappen) goed

-2   -1   0   +1   +2

·         Ik vind de organisatie van (de klusjesdag) goed

-2   -1   0   +1   +2

·         Ik vind de verkoop van (truffels) goed

-2   -1   0   +1   +2

·         Ik vind de organisatie van (het schoolfeest / open schooldag) goed

-2   -1   0   +1   +2

·         Ik stel in dit verband volgende initiatieven voor:

      (hier kan de ouderwerking ook zelf nieuwe voorstellen lanceren)

Kruis aan (max. 3):

o    

o    

o    

 

 

De ouderwerking moet meedenken over het beleid van de school

 

+2  +1  0  -1   -2

·        Onze ouderwerking doet dit over het algemeen …

-2   -1   0   +1   +2

(-2: veel te weinig; -1: te weinig; 0: voldoende; +1: te veel; +2: veel te veel)

 

·         Ik ben op de hoogte van de werking van de schoolraad

-2   -1   0   +1   +2

·         Ik weet welke ouders in de schoolraad zitten

-2   -1   0   +1   +2

·         Er wordt rekening gehouden met de stem van moeilijk bereikbare ouders

-2   -1   0   +1   +2

·         Ik vind het belangrijk dat volgende onderwerpen besproken worden op de ouderwerking en dat de ouderwerking hierover een advies geeft aan het schoolbestuur (via de schoolraad)

-2   -1   0   +1   +2

1.      Wat een directeur moet kunnen, kennen en zijn

-2   -1   0   +1   +2

2.      Het studieaanbod van de school: welke studierichtingen, vestigingsplaatsen, …

-2   -1   0   +1   +2

3.      Of en hoe er samengewerkt wordt met andere schoolbesturen en met andere organisaties

-2   -1   0   +1   +2

4.      Het busvervoer dan leerlingen die door de school wordt georganiseerd

-2   -1   0   +1   +2

5.      Waarover leerkrachten nascholing moeten volgen

-2   -1   0   +1   +2

6.      Wat de school doet rond experimenten en projecten (bijv. uitwisseling met buitenland, schooluitstapjes, veranderingen, …)

-2   -1   0   +1   +2

7.      Veranderingen aan het schoolreglement (dit kan heel breed gaan, bijv. schoolkosten, reclame en sponsoring, strafprocedure, …)

-2   -1   0   +1   +2

8.      Veranderingen aan het schoolwerkplan in het basisonderwijs (bijv. )

-2   -1   0   +1   +2

9.      De samenwerking tussen school en CLB (beleidsplan of -contract)

-2   -1   0   +1   +2

10.   Grote werken aan de infrastructuur

-2   -1   0   +1   +2

11.   Hoe de verdeling van lestijden, uren en punten wordt geregeld (bijv. pauzes, aantal leerlingen per klas, …)

-2   -1   0   +1   +2

12.   Beleid rond welzijn, veiligheid en gezondheid (bijv. drankautomaten, anti-pestacties, verkeer, …)

-2   -1   0   +1   +2

13.   Hoe de school aan haar kwaliteit werkt (bijv. doorlichting)

-2   -1   0   +1   +2

14.   Hoe de school werkt aan gelijke onderwijskansen (enkel in het secundair onderwijs)

-2   -1   0   +1   +2

15.   Ik vind dat ook volgend onderwerp(en) op de ouderwerking en de schoolraad mag besproken worden:

………………………………………………………………………….

-2   -1   0   +1   +2

·         

 

·         Ik vind de werkgroep rond (schoolkosten) een goed initiatief

-2   -1   0   +1   +2

·         Ik vind de werking van (de verkeerswerkgroep) goed

-2   -1   0   +1   +2

·         Ik vind de actie rond (gezonde voeding op school) goed

-2   -1   0   +1   +2

·         Ik stel in dit verband volgende initiatieven voor:

Kruis aan (max. 3):

o    

o    

o    

 

 

Algemene bedenkingen over of suggesties voor de ouderwerking:

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………………...………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….………………………………...…………………………………………….……………………………………………………………………


Feedback geven