Model privacyverklaring ouderwerking

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Model privacyverklaring ouderwerking

De GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens in ruime zin. De regels zijn van toepassing op iedereen die persoonsgegevens verwerkt. Onder 'persoonsgegevens' valt elk stuk informatie dat toelaat om (on)rechtstreeks een persoon te identificeren. Onder 'verwerken' valt verzamelen, opslaan, raadplegen, verspreiden… Kortom: alles wat je met gegevens doet.

Een officiële ouderraad valt juridisch onder het schoolbestuur én onder het GDPR-beleid van de school. De leden van de ouderraad moeten geïnformeerd worden over het privacybeleid van de school en de richtlijnen toepassen in hun werking. We raden ouderraden aan om te overleggen met schoolbestuur en/of directie om de verwerking van gegevens goed op elkaar af te stemmen.  

Een feitelijke vereniging (bijv. een oudercomité) en een ouderwerking als zelfstandige vzw zijn officieel geen onderdeel van de vzw-school en vallen bijgevolg niet onder het GDPR-beleid van de school. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de data die ze verzamelen en verwerken en moeten zelf een GDPR-beleid uitwerken. We raden aan om te overleggen met schoolbestuur en/of directie om de verwerking van gegevens goed op elkaar af te stemmen. Via een privacyverklaring kunnen ouderwerkingen die het statuut van feitelijke vereniging of vzw hebben, de ouders informeren over welke gegevens verzameld worden en waarvoor ze gebruikt worden. In bijlage (via de groene knop rechts) vind je een voorbeeld.    


 

Feedback geven