Het participatiehuis als basis om te communiceren met ouders

Zoeken

Het participatiehuis als basis om te communiceren met ouders

De VCOV en de twee andere ouderkoepels (KOOGO en GO! ouders) gebruiken het participatiehuis om ouderbetrokkenheid en -participatie in beeld te brengen. Meer informatie hierover vind je in de brochure ‘Participatie op school’.

Het fundament van dit participatiehuis is vertrouwen. De vijf bouwstenen (samen, open, gelijkwaardig, constructief en respectvol) zijn de hoekstenen die de relatie ‘school-ouders’ en de dialoog ondersteunen.

Lees hier meer over: 'Het participatiehuis als basis om te communiceren met ouders'

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven