10 tips om ouders te werven voor de ouderwerking.

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
10 tips om ouders te werven voor de ouderwerking

1. Laat je zien!
Onderneem acties om je ouderwerking via meerdere communicatiekanalen tegelijk in de spotlights te zetten. Door je werking regelmatig voor te stellen, verwerf je naambekendheid en werk je drempelverlagend. De ouderwerking krijgt een gezicht en ouders weten wie ze kunnen aanspreken. Denk aan T-shirts met het logo, een Facebookpagina met verwezenlijkingen en standpunten, een infostand op de opendeurdag... 

   
2. Verwelkom de nieuwe leden en neem afscheid van de leden die stoppen
Onthaal de nieuwe vrijwilligers met een hapje en een drankje en maak tijd voor een oprecht kennismakingsgesprek. Stel de leden voor, maar ook de activiteitenkalender en de verschillende werkgroepen. Maak hen wegwijs in het huishoudelijk reglement en vertel over de officieuze afspraken (bv. beurtrol om koekjes mee te brengen naar de vergadering, verontschuldigen als je niet kan komen...)
Als er ouders de ouderwerking verlaten, maak tijd voor een 'exitgesprek' en een dankwoordje/dankmoment. Sommige ouders verlaten de ouderwerking omdat ze geen kinderen meer hebben op de school. Soms is er een andere reden. Probeer steeds die reden te achterhalen. Je kan concreet vragen hoe hij/zij de ouderwerking ervaren heeft en welk beeld hij/zij zal meenemen. Misschien heeft deze ouder suggesties? Met deze informatie krijg je de kans om knelpunten weg te werken en je identiteit bij te sturen.  


3. Welke ouderwerking zijn jullie? Doe de test.
Om nieuwe ouders aan te trekken, moet je eerst eens kijken wat er goed loopt en wat beter kan binnen de ouderwerking. Met de knelpuntentest kan je dit op een heel eenvoudige en leuke manier. Doe dit met alle leden van de ouderraad. 


4. The best (wo)man for the job
Splits een algemene activiteit op in deeltaken. Dat maakt het gemakkelijker om vrijwilligers aan te trekken voor een welbepaalde taak. Zorg ervoor dat iedereen de taak graag uitvoert. Sluit daarom zoveel mogelijk aan bij persoonlijke interesses. Verplicht niemand om een taak op te nemen. Voor taken die niemand graag doet (zo zijn er altijd wel) kan je eventueel een beurtrol opstellen.


5. Het moet leuk blijven

Leg de lat niet te hoog maar ook niet te laag. Hou in je achterhoofd dat vrijwilligers graag bijleren, hun vaardigheden verfijnen en talenten blijven ontwikkelen.


6. 7x
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken met je oproep, plaatsen we je voor de uitdaging om ten minste 7 aantrekkingstechnieken of communicatiekanalen tegelijk te gebruiken.


7. Persoonlijk aanspreken werkt

Tijdens activiteiten kan je ouders in groep toespreken. Na je toespraak kan je hen nog eens persoonlijk aanspreken om mee te werken aan een concreet project of voor een afgebakende taak. Zorg dat je altijd informatie bij je hebt en hou de folders binnen handbereik. 
Probeer om nieuwe ouders gelijktijdig te mobiliseren. Vraag liefst twee of meer kandidaat-ouders van dezelfde klas tegelijk. Er zijn niet veel ouders die gemakkelijk alleen de stap zetten naar de ouderwerking.


8. De beste reclame gaat van mond tot mond

De beste manier om nieuwe vrijwilligers aan te trekken is van mond tot mond!


9. De +2 methode
Ouders zijn meer bereid op iets toe te zeggen als het hen gevraagd wordt, dan dat ze zichzelf spontaan kandidaat stellen. Mensen voelen zich vereerd als ze aangesproken worden op hun competenties en wat ze voor hun medemens kunnen betekenen.
De +2 methode gaat als volgt: elk lid van de ouderraad spreekt 2 tot 5 ouders (liefst uit kennissenkring) aan voor een afgesproken, specifieke taak. Elk lid nodigt deze ouders uit voor de volgende vergadering waar ze feestelijk ontvangen worden.  Deze methode garandeert binnen de drie maanden een aangroei van nieuwe mensen. 


10. Voorzie een wervingsbudget

Reserveer een deel van de opbrengst van je activiteiten voor het wervingsbudget. Hiermee kan je dan investeren in drukwerk, T-shirts...

Meer info: 'Ouders werven ouders: ledenwerving'


Feedback geven