Nieuwsbrieven

Hier vind je het archief van onze nieuwsbrieven.

Documenten

Titel Omschrijving
Evalueren en attesteren tijdens de coronacrisis in 2019 - 2020 (mei 2020) Maatregelen en adviezen van de overheid in verband met evalueren en attesteren Bekijken
Communicatie ouders - school (maart 20) Nieuwsbrief met do's and don'ts voor ouders, tips over de communicatie oudervereniging - school en links naar tips voor leraren over de communicatie met ouders. Bekijken
Samenwerking school - CLB (febr 20) Nieuwsbrief over de samenwerkingsafspraken tussen school en CLB en het overleg hierover in ouder- en schoolraad. Bekijken
Brugfiguren (jan 20) Nieuwsbrief over (bezoldigde) brugfiguren Bekijken
Schoolreglement (dec 19) Nieuwsbrief met info over wat er in het schoolreglement staat en hoe de ouderwerking betrokken kan worden. Bekijken
Oudercontact (nov 19) Nieuwsbrief met tips voor ouders over het oudercontact + de rol van de ouderwerking Bekijken
Huiswerk (okt 19) Nieuwsbrief met info voor ouders over huiswerk (Klasse) + wat kan de ouderwerking doen rond dit thema? Bekijken
Wat is nieuw of anders in 2019-2020? Overzicht van de belangrijkste nieuwe regelgeving Bekijken
Wegwijs in de VCOV-website (sept 19) Overzicht van de verschillende rubrieken op www.vcov.be. Bekijken
Profiel van de directeur Wanneer er een profiel opgesteld wordt voor een nieuwe directeur, hebben ouders daar een stem in. VCOV geeft informatie en tips voor de school- en ouderraad om die bevoegdheid goed op te kunnen nemen. Bekijken
Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (2019) Sinds 2015 streeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar bestuurlijke schaalvergroting (niet te verwarren met schóólvergroting). De herstructureringen die scholen en hun schoolbesturen doorvoeren roepen vragen op bij ouders. Bekijken
Reclame en sponsoring Regels rond reclame en sponsoring op school. Voorbeeld van sponsoringovereenkomst. Bekijken
Bednet: ouders getuigen Getuigenis van ouders over hun zoektocht naar aangepast onderwijs voor hun chronisch ziek kind. Bekijken
Kleine scholen doen ertoe Het al dan niet openhouden van kleine vestigingen of scholen ligt gevoelig bij alle betrokkenen. Deze tekst wil een constructieve handreiking bieden om het overleg te ondersteunen. Bekijken
Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting BOS (2018) In 2015 zette Katholiek Onderwijs Vlaanderen een proces in gang naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS). Wat zijn de 7 principes? Welke rol hebben ouderraad, schoolraad en medezeggenschapscollege? Bekijken
Een diverse ouderwerking? Uiteraard! Hoe zorg je ervoor dat er meer ouders met een migratieachtergrond de weg naar de ouderwerking vinden? Bekijken
(V)echtscheiding op school: de rol van de ouderwerking In elke klas van 25 leerlingen is (grosso modo) 1 leerling betrokken bij een vechtscheiding. Wat kunnen de school en de ouderwerking doen? Bekijken
Nieuw decreet leerlingenbegeleiding Sinds 1/9/18 is er een nieuw decreet leerlingenbegeleiding. Dit decreet maakt duidelijk wie welke taak opneemt: het schoolteam, het CLB of de PBD. In deze Ouderwijs vatten we de belangrijkste zaken voor ouders samen. Bekijken
Wat is nieuw (of anders) in 2018-2019? Deze nieuwsbrief vat de belangrijkste aanpassingen of nieuwigheden op beleidsniveau bij de start van het schooljaar 2018-2019 samen. Bekijken
Ondersteuning voor leerlingen met extra zorgnoden in het gewoon onderwijs Elke school voor gewoon onderwijs is toegetreden tot een samenwerkingsverband: het ondersteuningsnetwerk! Bekijken