Nieuwsbrieven

Hier vind je het archief van onze nieuwsbrieven.

Documenten

Titel Omschrijving
Ondersteuning voor leerlingen met extra zorgnoden in het gewoon onderwijs Elke school voor gewoon onderwijs is toegetreden tot een samenwerkingsverband: het ondersteuningsnetwerk! Bekijken
Ouders en school - partners in zorg Vanaf 1 september 2017 is de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijs-behoeften anders georganiseerd. Gewone en buitengewone scholen bundelen sindsdien hun kennis en ervaring. Bekijken
Attestering in het basis- en secundair onderwijs Getuigschrift? Diploma? Een overzicht van alle mogelijke attesten in het basis- en secundair onderwijs. Bekijken
Ziek op school Wat als je kind door ziekte niet naar school kan? Of als hij/zij tijdens de schooluren ziek wordt? Mag de school medicijnen toedienen? Bekijken
Werken met vrijwilligers anno 2016 Veel ouderwerkingen houden vast aan hun traditionele bestuur, al is het vaak zoeken naar witte raven om deze functies in te vullen. De duivels-doet-al onder de geëngageerde ouders worden steeds zeldzamer. Bekijken
Van basis naar secundair Van basis naar secundair? Begin er op tijd aan! Bekijken
Tips voor een smaakvol en voedselveilig evenement Ouderverenigingen organiseren jaarlijks een smul-en ontmoetingsactiviteit op school. We willen hen hierin ondersteunen door hygiëne tips te geven en stil te staan bij wat ze kunnen doen om voedselveilig te tafelen. Bekijken
SIO, toah en andere initiatieven voor langdurig zieke leerlingen Naast synchroon internetonderwijs, is ook tijdelijk onderwijs aan huis mogelijk voor langdurig zieke leerlingen. Een leraar van de school komt dan 4 lesuren per week thuis onderwijs geven. Bekijken
Schoolkosten in het secundair onderwijs Het schoolkostendagboek bracht aan het licht dat vele scholen inspanningen doen om een ouder- en budgetvriendelijk schoolkostenbeleid te voeren. Bekijken
School en ouders kiezen kleur tegen pesten Alle partners op school moeten samenwerken om pesten een halt toe te roepen. Ook ouders kunnen hun steentje bijdragen om gedragsveranderingen bij de kinderen te bekomen. Bekijken
Samen school maken Het participatiedecreet stelt dat er gestreefd moet worden naar een weerspiegeling van de schoolpopulatie in de samenstelling van de participatieorganen. Zijn de ouder- en schoolraad van jouw school representatief voor alle ouders? Bekijken
SABAM en billijke vergoeding Elke oudervereniging organiseert al eens een eetfestijn, ouderfuif, kerstmarkt, live concert of een dansworkshop… Wanneer je deze activiteit wil opvrolijken met achtergrondmuziek, een live band of jeugdkoor moet je SABAM en Billijke Vergoeding betalen. Bekijken
Pesten aanpakken - wat kunnen ouders doen Hier vatten we de brochure ‘Pesten aanpakken: wat kunnen ouders doen?’ samen. De brochure geeft ouders informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of om er mee om te gaan. Bekijken
Peer mediation Peer mediation is een methodiek om op te treden bij ruzies of conflicten. Het is een vorm van conflictoplossing, geen aanpak van pestgedrag. Bekijken
Ouderwerken in het secundair onderwijs Hoe krijg je ouders in het secundair onderwijs (SO) op school? Hoe maak je de secundaire school en haar ouderwerking toegankelijk voor alle ouders? Hoe kan de ouderwerking in het SO de stem van alle ouders vertegenwoordigen? Bekijken
Ouders werven ouders Er bestaat geen toverformule om vrijwilligers binnen te halen in de ouderwerking. Enkele tips en tricks uit de dagelijkse contacten met ouders ... Bekijken
Nieuw leerplan - Zin in leren zin in leven ZILL Vanaf 1 september 2018 kunnen de katholieke basisscholen aan de slag met een nieuw leerplan: 'Zin in leren, zin in leven', afgekort ZILL. Bekijken
Naar een nieuwe schoolraad in 2017 Sinds 1 april 2005 houden verschillende onderwijspartners op school overleg in de schoolraad. Om de vier jaar wordt dit formeel participatieorgaan opnieuw samengesteld. Bekijken
Meewerken aan het gezondheidsbeleid Gezondheidszorg en preventie worden als een belangrijke opdracht van de school beschouwd. Dit document bevat tips voor ouders en ouderverenigingen om mee te werken aan het gezondheidsbeleid. Bekijken
Meertaligheid als realiteit op school Het onderzoek ‘Meertaligheid als realiteit op school’ (MARS) werd uitgevoerd door Prof. Dr. Piet Van Avermaet van de Universiteit Gent in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Bekijken