Het studieaanbod

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Het studieaanbod

Het schoolbestuur (of zijn gemandateerde) legt ieder ontwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als dat betrekking heeft op: het studieaanbod. (Decreet betreffende participatie op school, art. 21)