Speelplaats en ouderwerking: infrastructuur

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Speelplaats en ouderwerking: infrastructuur

Naast een duidelijke en gedragen visie is het ook belangrijk om de infrastructuur in kaart te brengen. Wellicht kan de preventie-adviseur/veiligheidscoördinator van de school jullie helpen om heel wat belangrijke zaken in kaart te brengen. Je kunt immers niet zomaar gaan breken, bouwen of verbouwen!

- Doe navraag bij de preventie-adviseur/veiligheidscoördinator van de school:
o    Zijn er (bouw)tekeningen van de speelplaats?
o    Is er een inventarisatie (bijvoorbeeld in het kader van asbest, of een tekening van leidingenverloop, …)?
o    Zijn er veiligheidsvoorwaarden van toepassing op het speelplaatsproject (bijvoorbeeld afzettingen e.d.)?
o    Zijn er andere voorwaarden van toepassing op het speelplaatsproject (bijvoorbeeld verwachtingen of kwaliteitseisen opgelegd door instanties/organisaties zoals de onderwijsinspectie)?

- Doe navraag bij de gemeente: wat mag, wat mag niet (met het oog op bouwvoorschriften en vergunningen)?

- Breng de verwachte levensduur van de vernieuwde speelplaats in kaart: zijn er elementen op de speelplaats die snel(ler) toe zijn aan vervanging?

- Breng ook het onderhoud in kaart: hoeveel onderhoud vraagt de vernieuwde speelplaats? Wie neemt het onderhoud op en welke kosten zijn daaraan verbonden? Hou duidelijk voor ogen welke impact sommige keuzes hebben op het onderhoud van de speelplaats. Bijvoorbeeld: bij de aanleg van een grasveld maait men het gras best niet te kort bij (extreme) droogte. In hoeverre kan het onderhoud op (weers)omstandigheden worden afgestemd?

- Een groene of natuurspeelplaats zorgt voor vuil, ook binnen de gebouwen. Maak duidelijke afspraken en bekijk of de schoonmaak hierop afgestemd kan worden. Communiceer duidelijk over bepaalde afspraken en/of materialen, bijvoorbeeld als ouders laarzen of sloefjes moeten voorzien voor hun kinderen. Voorzie in dat geval ook een kast of andere ruimte om het schoeisel goed in op te kunnen bergen (ook als ze nat zijn!).

- Een speelplaats met allerlei hoekjes en plekjes vereist actief toezicht. Bekijk op voorhand of dit haalbaar is en onder welke voorwaarden.