Tools om ouders te betrekken

Hoe kan je ouders betrekken op school, ook zonder ouderwerking

Documenten

Titel Omschrijving
STARTPAGINA Tools om ouders te betrekken Ouders betrekken bij de school en het onderwijs van hun kinderen is van cruciaal belang voor het succes van de leerlingen. Bekijken
Ouders onthalen Tijdens het schooljaar zijn er verschillende momenten waarop evenementen georganiseerd kunnen worden zodat ouders meer betrokken worden bij de school, de leerlingen en de leraren. Het onthalen van de ouders is dan een opportuniteit om contacten te leggen. Bekijken
Ouders online betrekken Hoe kunnen scholen omgaan met ouders die laaggeletterd zijn en moeite hebben met digitale platformen? Bekijken
Ouders laten participeren op school Niet alle ouders hebben evenveel tijd of willen zich in dezelfde mate engageren op school. Toch zijn de meningen van alle ouders even belangrijk. Via verschillende evenementen en tools kan de school deze informatie verzamelen om er verder mee aan de slag te gaan. Bekijken
Ouders betrekken bij de klas Scholen kunnen ouderbetrokkenheid op verschillende manieren stimuleren. Dit kan door de ouders uit te nodigen in de klas en ze mee te betrekken bij verschillende lessen of thema’s, maar ook informele contactmomenten kunnen hierbij van belang zijn. Bekijken
Activiteiten voor ouders Via verschillende activiteiten doorheen het schooljaar kunnen de ouders meer betrokken worden bij de school. Ze kunnen specifieke taken uitoefenen, deelnemen aan een praatcafé of workshop Bekijken
Thuisbezoeken Bij een thuisbezoek gaat iemand van het schoolteam (een leraar, directeur, brugfiguur, …) op bezoek bij de leerling en de ouder(s) thuis. Een schoolteam kan om verschillende redenen op thuisbezoek gaan, maar één doel is altijd hetzelfde: een goede band opbouwen met de ouders en het kind. Bekijken
Start– en onthaalmoment Heel wat scholen openen het schooljaar met een feestelijk onthaalmoment. De ouders en de kinderen worden uitgenodigd om op een fijne manier kennis te maken met de school, de leraren en de klasgenoten. Bekijken
Sleutelouders in het basisonderwijs Sleutelouders zijn ouders met kinderen op een school die helpen bij het onthaal van (anderstalige) nieuwe ouders. Ze gaan bij hen op bezoek om de school voor te stellen. Sleutelouders wonen meestal in de buurt van de school. Bekijken
Ouders op de speelplaats Ouders worden aangesproken op het moment dat ze hun kind(eren) brengen of ophalen van school. Een medewerker van de school vraagt dan of een bepaalde brief duidelijk was, wat de ouders vonden van een activiteit, maar ook een praatje over het weer kan! Bekijken
Dag van de Ouder Op 1 juni vindt jaarlijks de internationale ‘Dag van de Ouder’ plaats. De ‘Dag van de Ouder’ is een ideaal moment om het partnerschap tussen ouders en school in de verf te zetten. Bekijken
Ouderoverleg Het ouderoverleg is een groep ouders die samen met (een deel van) het schoolteam overlegt over de werking en het beleid van de school. Anders dan een ‘klassieke’ ouderwerking, organiseert het ouderoverleg geen winstgevende of ontmoetingsactiviteiten. Bekijken
Vlieg in de klas Ouders willen wel eens graag een vlieg zijn die kan zien wat er gebeurt in de klas van hun kind. Openklasdagen geven ze daar de kans toe. Ouders worden uitgenodigd om bijv. tijdens een voormiddag de les bij te wonen. Bekijken
Gezamenlijk Schoolmoment - Een open school waar ouders welkom zijn! Betrokkenheid en medewerking van ouders zijn nodig voor een goede ontwikkeling van de kinderen. Door de schooldeuren open te zetten voelen ouders dat ze welkom zijn en kan de school laten zien waar ze mee bezig is. Bekijken
Klasouders in basis- en secundair onderwijs Klasouders versterken de communicatie en de samenwerking tussen ouders van een bepaalde klas en de school. Klasouders zijn een extra aanspreekpunt voor ouders van een klas voor zaken die de klas of de school aangaan. Zowel in het basis als in het secundair onderwijs kunnen klasouders een rol spelen. Bekijken
Uitleendienst op school Kinderen leren niet alleen op school. Ook thuis leren kinderen veel door te lezen of te spelen. De school kan samen met enkele vrijwilligers een uitleendienst op poten zetten waar ouders en kinderen speelgoed of boeken kunnen ontlenen. Bekijken
Pop-up werkgroepen Speel in op de trends en werk met ‘pop-up’ werkgroepen waar ouders zich gedurende een korte tijd voor een specifiek thema kunnen engageren. Pop-up werkgroepen staan open voor alle ouders. Bekijken
Ouderworkshops Workshops zijn bijeenkomsten waar ouders de handen uit de mouwen steken en zo bijleren van elkaar. Workshops kunnen worden georganiseerd door het schoolteam, de ouderwerking of externen. Bekijken
Ouders betrekken via een leesproject Leerlingen die graag lezen, lezen meer. En wie meer leest, heeft meer kans om beter te lezen. In het leesbeleid leggen scholen vast hoe ze het leesplezier van de leerlingen verhogen. De ouders spelen daar een belangrijke rol in! Bekijken
Informele vormen van oudercontact Tijdens het oudercontact overloopt de leraar samen met de ouders het rapport van hun zoon of dochter. Dit is vaak een formeel moment. Het gesprek op een meer informele manier aanpakken, kan ervoor zorgen dat bepaalde onderwerpen eenvoudiger aan te halen zijn. Bekijken