Ombudsdienst Inschrijvingen

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Wat is een Ombudsdienst Inschrijvingen?

Vanaf schooljaar 2023-2024 is het nieuwe inschrijvingsdecreet van kracht. Dat brengt enkele veranderingen met zich mee. Zo bestaat de vroegere 'disfunctiecommissie' niet langer, maar spreekt men van de Ombudsdienst Inschrijvingen, ook wel afgekort als ODI. 

Heel wat scholen laten nieuwe leerlingen eerst (digitaal) aanmelden voordat zij overgaan tot inschrijving. Die aanmeldingsprocedure kan georganiseerd worden door een schoolbestuur, een gemeente, een Lokaal Overlegplatform, ... Elke initiatiefnemer van een aanmeldingsprocedure moet een Ombudsdienst Inschrijvingen oprichten.


Wat doet een Ombudsdienst Inschrijvingen?

De ODI staat in voor de eerstelijnsbehandeling van:

 • klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzing.
 • vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie.
 • de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing van de aanmeldingsprocedure.

De samenstelling van de Ombudsdienst Inschrijvingen

De samenstelling van de ODI moet jaarlijks worden bepaald. Dat gebeurt door de initiatiefnemers van de aanmeldingsprocedure. De ODI bevat minstens de volgende leden:

 • een vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging
 • een vertegenwoordiging van alle schoolbesturen die de aanmeldingsprocedure organiseren waarvoor de Ombudsdienst Inschrijvingen instaat
 • een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie indien een voorstel voor ondervertegenwoordigde groep van het LOP werd bekrachtigd door de gemeenteraad of de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De werking van de Ombudsdienst Inschrijvingen

De organisator van de aanmeldingsprocedure stelt een reglement van orde op. In dat reglement wordt o.a. de werking van de ODI geregeld. In het reglement wordt ten minste het volgende vastgelegd:

 • de procedure voor het adviseren over klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen;
 • de procedure om de vraag tot erkenning van een uitzonderlijke situatie voor te leggen;
 • de wijze waarop in de plaatsvervanging van afwezige participanten wordt voorzien;
 • de aanwezigheids- en stemquota om tot besluitvorming te komen als er geen consensus is;
 • de wijze waarop de ouders en de leerlingen en hun vertrouwenspersoon of raadsman bij de behandeling van de klacht of vaststelling of de behandeling van de vraag tot erkenning van een uitzonderlijke situatie gehoord worden;
 • de termijn waarin vaststellingen, klachten of vragen tot erkenning van een uitzonderlijke situatie behandeld worden;
 • de mogelijkheid tot wraking van de leden van de Ombudsdienst Inschrijvingen.


Als bijlage bij het reglement van orde moet een nominatieve lijst van de leden van de ODI worden opgenomen. 

Klachten en vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen die na de termijn van vijftien kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten ingediend worden, zijn onontvankelijk. Let dus steeds goed op de termijnen. 

Januari 2023
Feedback geven