Methodiek: black box

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Methodiek: black box

Deelnemers kunnen hun antwoorden op cases (praktijksituaties) of probleemstellingen op briefjes schrijven en die in een enveloppen steken. Al de antwoorden samen bieden verschillende mogelijkheden om een probleemsituatie of een knelpunt in de werking aan te pakken.

Het voordeel is dat de deelnemers anoniem kunnen antwoorden.
Ze hoeven hun mening niet te verkondigen in het bijzijn van de hele groep.

Klik hier voor de digitale variant.Wat heb je nodig?

Enveloppen met cases
Blanco briefjes
Balpennen

Hoeveel tijd neemt het in beslag?

+/- 30 min.

Verloop/scenario

1. Bedenk een aantal korte cases of probleemstellingen die handelen over het thema dat je wil bespreken.
2. De deelnemers zitten in een kring en krijgen elk een envelop met daarop de korte case.
3. Ze lezen de case en proberen een antwoord te formuleren in één of twee zinnen.
4. Ze schrijven dit antwoord op een briefje en steken het in de envelop.
5. Wanneer iedereen klaar is, worden de enveloppen doorgegeven aan diegenen die naast hen zitten.
6. Laat de enveloppen doorgeven tot iedereen alle cases heeft gehad.
7. Nadien worden de enveloppen één voor één opengedaan en de antwoorden die erin steken worden besproken. Het is niet noodzakelijk een antwoord te vinden voor al de cases, vooral de denkoefening betreffende het thema is belangrijk.

Variatie

Als er meer deelnemers zijn dan cases, is het handig de groep in twee te delen.

Je voorziet dan steeds twee enveloppen met dezelfde case op.


Feedback geven