Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

Zoeken

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wordt aangeboden aan jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnenkomen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze  leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren.Anderstalige nieuwkomers?

Anderstalige nieuwkomers zijn kinderen en jongeren die nog niet lang in België wonen en die niet voldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen te kunnen volgen.
Het is een diverse groep: kinderen van vluchtelingen en asielzoekers (al dan niet in een asielcentrum), kinderen die via gezinshereniging in België terechtkomen, niet-begeleide minderjarigen, adoptiekinderen, kinderen van werknemers van internationale organisaties in België …

In het basisonderwijs...