Is mijn gift aan de school fiscaal aftrekbaar?

Als een particulier een gift doet, dan is deze niet fiscaal aftrekbaar in de personenbelasting omdat een schoolbestuur geen fiscale attesten meer mag afleveren. Een fiscaal attest kan wel bekomen worden bij schenking aan een solidariteitsfonds als dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting (KBS). Giften vanaf 40€ die gestort worden ten voordele van de solidariteitsrekening van de school, geven recht op een belastingvermindering van 45% van het werkelijk gestort bedrag dat wordt vermeld op een attest opgemaakt door de KBS.

Als een zelfstandige een gift doet aan de ouderraad of de school, dan staat er meestal een tegenprestatie tegenover zoals bijv. een banner plaatsen tijdens een activiteit. Het gaat dan om kleinere giften. Dit mag mits de regels in verband met reclame en sponsoring op school in acht genomen worden. Je vindt de regels op https://onderwijs.vlaanderen.be.
 
Gaat het om grotere giften, dan zal de fiscus mogelijk toekijken welke tegenprestaties tegenover deze gift staan. Als bijv. een zelfstandige een gift van € 10.000 doet om de toiletten te vernieuwen, dan wordt de fiscale aftrekbaarheid mogelijk een probleem. Ook als een zelfstandige bijv. twee digiborden schenkt aan de school, maar de factuur op zijn bedrijf laat toekomen.

Meer VCOV-info over reclame en sponsoring