Kan een schoolactiviteit aangerekend worden aan de ouders als de activiteit geannuleerd werd?

ja, als de annulatie van een schoolactiviteit kosten met zich meebrengt die niet gerecupereerd kunnen worden, mogen die aan de ouders aangerekend worden.

Ook als ouders de uitstap annuleren of als een leerling niet opdaagt tijdens een een geplande schoolreis of activiteit, kunnen de kosten die de school al maakte en die niet gerecupereerd kunnen worden, worden aangerekend. De school moet ouders informeren over dit risico in het schoolreglement via de bijdrageregeling.

Let wel, dit gaat enkel over effectief gemaakte kosten. Activiteiten of consumpties die de school tijdens de uitstap betaalt voor de aanwezige leerlingen, kunnen niet aangerekend worden aan leerlingen die niet deelnemen.