Kan een schoolactiviteit aangerekend worden aan de ouders als de activiteit geannuleerd werd?

Ja, als de annulatie van een schoolactiviteit kosten met zich meebrengt die niet gerecupereerd kunnen worden, mogen die aan de ouders aangerekend worden. De school moet ouders informeren over dit risico in het schoolreglement via de bijdrageregeling.