Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Laatste persbericht

   Minimaliseren

Ouders, vermijd verrassingen op 1 september en check nu de bijdragelijst

De toegang tot het leerplichtonderwijs in Vlaanderen is gratis. Dit betekent dat je geen inschrijvingsgeld moet betalen in het basis- en secundair onderwijs. Ook de materialen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de onderwijsdoelen te bereiken, zijn gratis. Voor het basisonderwijs bestaat er zelfs een officiële lijst van materialen die de school ter beschikking moet stellen. Een gouden tip: check deze lijst vooraleer je je laat verleiden door de reclamefolders met stiften, verf, meetlatten, woordenboeken…

Dit betekent niet dat een school geen kosten mag aanrekenen aan de ouders. Twee soorten kosten mogen op de schoolrekening komen:

1)    materialen en activiteiten die niet strikt noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken, maar het leren wel boeiender maken, bijv. een uitstap naar een museum, bedrijfsbezoek, sportdag…
2)    diensten die de school aanbiedt, zoals bijv. middagtoezicht, drank, studie…

Maximumfactuur
De eerste soort kosten wordt in het basisonderwijs geregeld door de maximumfactuur. Voor daguitstappen, sportactiviteiten… maar ook bijv. een verplicht aan te kopen turnoutfit, mag voor kleuters niet meer dan 45 euro per schooljaar aangerekend worden. In het lager onderwijs is het maximum 85 euro per schooljaar. Voor meerdaagse uitstappen mag niet meer dan 425 euro gevraagd worden aan de ouders, verspreid over de ganse schoolloopbaan in het lager onderwijs.

Voor het secundair onderwijs legt de overheid geen maximumfactuur op. Sommige scholen hebben echter wel een maximum bepaald voor zichzelf, al dan niet verschillend per graad. Je vindt dit terug in het schoolreglement. In veel scholen, maar helaas nog niet altijd en overal, werkt men zoveel mogelijk kostenbeheersend. Dit betekent dat men zich bij elke uitgave afvraagt of de uitgave wel echt noodzakelijk is en of er geen goedkoper alternatief is. Een opdracht waar de ouderwerking graag bij helpt!

Bijdragelijst
Voor de tweede soort kosten, de zgn. diensten, is er geen maximum. Toch moet de school zich aan een aantal afspraken houden. Zo moet ze, in samenspraak met de schoolraad, een bijdrageregeling uitwerken en een bijdragelijst opmaken. Dit geldt zowel voor scholen van het basis- als het secundair onderwijs.

De bijdragelijst vermeldt de verschillende categorieën van kosten die de school aan de ouders kan doorrekenen. Per categorie vermeldt ze ook het maximaal te verwachten bedrag, voor zover dat al mogelijk is.
Deze bijdragelijst vind je in het schoolreglement! Wil je niet voor verrassingen komen te staan bij de eerste schoolrekening? Check dan tijdig deze lijst.

In de bijdrageregeling vind je de afwijkingen die de school kan toekennen, zoals bijv. een regeling voor minderbegoede ouders. Ook dit is nuttig om te weten. Aarzel niet de school in te lichten als de betaling van de schoolrekening niet evident is. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht.

De onzichtbare schoolrekening
Ondanks de goede intenties van de regelgever, stellen we vast dat schoolkosten hoog kunnen oplopen. Denk maar aan de zogezegd niet-verplichte kosten zoals printkosten, presentatie van een werkstuk, een “sterk aanbeloven” tijdschrift, regenlaarzen voor een herfstwandeling…

Onderzoek van de ouderkoepels (2012-2013) leerde dat in het secundair onderwijs de kosten enorm kunnen verschillen van school tot school, zelfs voor eenzelfde studierichting.

Eerder dit schooljaar nam de VCOV de financiën van de ouderwerking onder de loep. Ouders spenderen gemiddeld 68 euro per schooljaar aan vlaaienslag, kerstmarkt, kaas-en wijnavond… georganiseerd door de ouderwerking. Het samenbrengen van ouders op gezellige activiteiten is heel waardevol, maar niet zelden is er (ook) een financiële bedoeling: nl. extra middelen verwerven voor de school… uit de portemonnee van de ouders.

Daarom een warme oproep aan scholen, schoolraden en ouderwerkingen: zorg dat iedereen in september gerust kan starten. Een correcte en duidelijke bijdrageregeling draagt daar zeker toe bij, maar nog meer noodzakelijk is de bewustwording dat kostenbeheersing de norm moet zijn.

Voor meer informatie, contacteer Theo Kuppens via (0477) 99 46 28 of theo.kuppens@vcov.be.

Archief

   Minimaliseren
 Filter op jaar
NaamBeschrijvingUpload datum 
Ouders, vermijd verrassingen op 1 september en check nu de bijdragelijstPersbericht over schoolkosten16-6-2017 Download
Participatie op school: lust of last? Persbericht over bevraging hersamenstelling schoolraad6-6-2017 Download
De beste school? Of 'soort zoekt soort'?Reactie op het onderwijsrapport van De Morgen29-5-2017 Download
Betrokken ouders weerstaan luxeverzuimPersbericht24-3-2017 Download
VCOV over de start van het schooljaar 2017-2018 23-3-2017 Download
Eén week na de storm over een ouderbetrokken oudercontactOpinietekst 23-3-2017 Download
De modernisering van het secundair onderwijs 20-2-2017 Download
Feedback VCOV op de nota van de minister van Onderwijs over het nieuwe ondersteuningsmodel 16-2-2017 Download
De onzichtbare schoolrekening: ouderwerkingen zamelen ‘werkingsmiddelen’ in voor de school Persbericht nav de bevraging naar de financiën van de ouderwerking 12-12-2016 Download
Elke dag 'Dag van de Ouder' in VBS De BosbesPerstekst nav de verlening van het label oudervriendelijke school 17-10-2016 Download
123456789

   Minimaliseren