Standpunten

Hier kan je de standpunten en persteksten van de VCOV vinden

Documenten

Titel Omschrijving
Rapport bevraging ouders over buitenschoolse kinderopvang Resultaten van de bevraging over de buitenschoolse kinderopvang mei 2019 Bekijken
Affichecampagne tegen luxeverzuim - juni 2019 Persbericht over de affichecampagne Bekijken
Merendeel van de ouders van kinderen met recht op ondersteuning biedt thuis schoolse hulp en/of betaalt extra hulp - juni 19 Persbericht over de bevraging van ouders over het ondersteuningsmodel Bekijken
Schoolkosten tellen, niet de verkiezingen - april 19 Persbericht nav de schoolkostenmonitor. VCOV deed eerder onderzoek en aanbevelingen rond schoolkosten. Bekijken
Staken voor kwaliteitsvol onderwijs - maart 19 Persbericht nav de staking op woensdag 19 maart 2019. Bekijken
Kleine scholen doen ertoe - jan 19 Adviestekst rond het al dan niet openhouden van kleine scholen Bekijken
Memorandum 2019 Verwachtingen van de VCOV tav het nieuwe beleid Bekijken
(S)maken ouders huiswerk? - mei 14 VCOV-visie op huiswerkbeleid Bekijken
De modernisering van het secundair onderwijs - febr 17 Standpunt van de VCOV over de modernisering van het SO Bekijken
De onzichtbare schoolrekening - dec 16 Persbericht nav een bevraging bij ouderwerkingen over de financiën Bekijken
Elke dag ‘Dag van de Ouder’ in VBS De Bosbes - okt 16 Persbericht nav het label oudervriendelijke school in VBS De Bosbes Hertsberge Bekijken
Scholieren en (doelgroep-)ouders over de moderniseringsplannen voor het SO - sept 16 Reactie VCOV, GO! Ouders, KOOGO, Minderhedenforum, Vlaamse Scholierenkoepel en Netwerk tegen Armoede op de conceptnota tweede en derde graad SO Bekijken
Schoolkosten - jan 18 Standpunt nav de 20ste verjaardag van VZW Schulden Op School Bekijken
Schoolkosten - aug 17 Schoolkosten augustus 2017 - standpunten Bekijken
Persbericht luxeverzuim - febr 18 Persbericht over luxeverzuim nav krokusvakantie Bekijken
Persbericht brochure pesten - okt 17 Persbericht nav de publicatie voor ouders over pesten Bekijken
Ouders zijn lastposten - aug 17 Opinie nav de start van het nieuwe schooljaar Bekijken
Ouderkoepel vrij onderwijs pleit voor behoud van kleine schooltjes - mei 18 Standpunt nav de sluiting van kleine schooltjes Bekijken
Ouderkoepel lanceert affichecampagne - mei 18 Persbericht over affichecampagne tegen luxeverzuim Bekijken
Is mijn thuistaal welkom in de ouderwerking op school - dec 17 Standpunt nav de discussie over het gebruik van de thuistaal tussen leerlingen onderling en bij uitbreiding tussen ouders. Bekijken