Standpunten

Hier kan je de standpunten en persteksten van de VCOV vinden

Documenten

Titel Omschrijving
Het secundair onderwijs van de toekomst volgens 6216 ouders - januari 2016 6216 ouders gaven begin 2016 hun mening over de modernisering van het secundair onderwijs. Hier vind je de perstekst met de resultaten uit deze bevraging. Bekijken
Waar staan ouders in het nieuwe leersteundecreet? - september 2021 Standpunt naar aanleiding van de conceptnota Bekijken
Wat denken ouders over de conceptnota leersteun? Resultaten van een bevraging bij ouders over de conceptnota leersteun (juli 2021). Bekijken
Wat als...de minister een vragenuurtje voor ouders zou organiseren? Persbericht naar aanleiding van het nieuwe schooljaar 2021-2022 Bekijken
Wat denken ouders over de Vlaamse toetsen? In juni 2021 vroegen we aan ouders hoe zij over de Vlaamse toetsen dachten. De meningen van ouders over de Vlaamse toetsen zijn verdeeld. Bekijken
De impact van de coronamaatregelen op de ouderwerking - maart 2021 Resultaten van de bevraging van voorzitters over de impact van de coronamaatregelen op de ouderwerking Bekijken
De nieuwe eindtermen voor de 2e en 3e graad SO: bedreiging voor de kwaliteit en de vrijheid van onderwijs Standpunt van de Raad van Bestuur van de VCOV Bekijken
Een half schooljaar coronacrisis - februari 2021 Samen met GO! ouders en KOOGO organiseerde de VCOV een bevraging bij ouders om de stand van zaken op te maken na een half jaar onderwijs in coronatijden. Bekijken
Ouders verwachten dat deeltijds afstandsonderwijs nu op punt staat - 12 januari 2021 Persbericht Bekijken
Persbericht 'Ouders tevreden over start coronaschooljaar' - 28 sept 2020 Persbericht van de drie ouderkoepels (VCOV, KOOGO, GO!ouders) naar aanleiding van gezamenlijke bevraging in september 2020. Bekijken
Bevraging van ouders over start van het nieuwe schooljaar - 16 sept 20 De VCOV ging na hoe ouders uit het vrij onderwijs de start van dit bijzondere schooljaar ervaren hebben. Bekijken
Bevraging van ouders over start van het nieuwe schooljaar - 17 juni 20 Het nieuwe schooljaar '20-'21 zal er anders uitzien dan we gewoon zijn. Hoe zien ouders de start? Bekijken
Het schooljaar goed afronden: nu meer dan ooit nodig - juni 2020 Standpunt van de VCOV over de laatste schooldagen en luxeverzuim Bekijken
Bevraging van ouders over ervaringen tijdens eerste lesdagen - 19 mei 2020 Ervaringen van ouders na de heropstart van de lessen op school Bekijken
Spannender dan 1 september - 13 mei 2020 Persbericht n.a.v. de heropstart van de lessen op school op 15 (of 18) mei. Vraag naar begrip voor de keuze van ouders om hun kinderen niet naar school te sturen. Bekijken
Ouders vragen begrip voor hun keuze bij heropstart en mildheid bij evaluatie - 11 mei 2020 Visie van de VCOV op de verschillende standpunten die ouders innemen rond de heropstart van de lessen op school en vraag naar mildheid bij de (eind)evaluatie van de leerlingen op school. Bekijken
Bezorgdheden heropstart lessen op school - 28 april 2020 De VCOV kreeg de kans om bezorgdheden van ouders door te geven voor het overleg met de sociale partners over de heropstart van de lessen op school op 18 mei. Bekijken
Eerlijk? Wij worden zot in ons kot, maar we moeten erdoor - 2 april 2020 Perstekst namens ouders over de coronomaatregelen en de impact op de thuissituatie Bekijken
Ouders betalen boterhammen- en dutjestaks, maar niet zonder overleg - maart 2020 Standpunt over de boterhammen- en dutjestaks Bekijken
VCOV bedankt ouders voor opvolgen richtlijnen Corona VCOV bedankt ouders voor opvolgen richtlijnen Corona Bekijken