Standpunten

Hier kan je de standpunten en persteksten van de VCOV vinden

Documenten

Titel Omschrijving
Coronamaatregelen leidden tot leerachterstand volgens ouders Persbericht n.a.v. de bevraging van 1023 ouders over de impact van de coronamaatregelen (juni 2022) Bekijken
Ouderkoepel VCOV is bezorgd over de impact van de Vlaamse toetsen op leerlingen en ouders Standpunt VCOV over de impact van de Vlaamse toetsen op leerlingen en ouders (maart 2022) Bekijken
Mondmaskers vanaf het eerste leerjaar: hoe gaan we als ouders daarmee om? Het overlegcomité besliste op vrijdag 3 december 2021 dat kinderen vanaf 6 jaar een mondmasker moeten dragen in school. Deze maatregel zorgt bij sommige ouders voor weerstand. Bekijken
Busritten buitengewoon onderwijs blijven onaanvaardbaar lang - 15 nov 21 Persbericht i.s.m. Katholiek Onderwijs Vlaanderen over het busvervoer buitengewoon onderwijs, n.a.v. een bevraging van scholen en ouders over dit leerlingenvervoer. Bekijken
Voorontwerp inschrijvingsdecreten - standpunt en bevraging over dubbele contingentering In de zomer van 2021 verscheen het voorontwerp van de nieuwe inschrijvingsdecreten. Hierin worden de aanmeldings- en inschrijvingsprocedures in scholen geregeld vanaf schooljaar 2023-2024. VCOV formuleert enkele standpunten en nam een kleinschalige bevraging af bij ouders. Bekijken
Willen ouders dat de zomervakantie ingekort wordt? - 7 nov 21 Persbericht nav de bevraging van 14000 ouders over het inkorten van de zomervakantie Bekijken
Het secundair onderwijs van de toekomst volgens 6216 ouders - januari 2016 6216 ouders gaven begin 2016 hun mening over de modernisering van het secundair onderwijs. Hier vind je de perstekst met de resultaten uit deze bevraging. Bekijken
Waar staan ouders in het nieuwe leersteundecreet? - januari 2022 Standpunt naar aanleiding van de conceptnota Bekijken
Wat denken ouders over de conceptnota leersteun? Resultaten van een bevraging bij ouders over de conceptnota leersteun (juli 2021). Bekijken
Wat als...de minister een vragenuurtje voor ouders zou organiseren? Persbericht naar aanleiding van het nieuwe schooljaar 2021-2022 Bekijken
Wat denken ouders over de Vlaamse toetsen? In juni 2021 vroegen we aan ouders hoe zij over de Vlaamse toetsen dachten. De meningen van ouders over de Vlaamse toetsen zijn verdeeld. Bekijken
De impact van de coronamaatregelen op de ouderwerking - maart 2021 Resultaten van de bevraging van voorzitters over de impact van de coronamaatregelen op de ouderwerking Bekijken
De nieuwe eindtermen voor de 2e en 3e graad SO: bedreiging voor de kwaliteit en de vrijheid van onderwijs Standpunt van de Raad van Bestuur van de VCOV Bekijken
Een half schooljaar coronacrisis - februari 2021 Samen met GO! ouders en KOOGO organiseerde de VCOV een bevraging bij ouders om de stand van zaken op te maken na een half jaar onderwijs in coronatijden. Bekijken
Ouders verwachten dat deeltijds afstandsonderwijs nu op punt staat - 12 januari 2021 Persbericht Bekijken
Persbericht 'Ouders tevreden over start coronaschooljaar' - 28 sept 2020 Persbericht van de drie ouderkoepels (VCOV, KOOGO, GO!ouders) naar aanleiding van gezamenlijke bevraging in september 2020. Bekijken
Bevraging van ouders over start van het nieuwe schooljaar - 16 sept 20 De VCOV ging na hoe ouders uit het vrij onderwijs de start van dit bijzondere schooljaar ervaren hebben. Bekijken
Bevraging van ouders over start van het nieuwe schooljaar - 17 juni 20 Het nieuwe schooljaar '20-'21 zal er anders uitzien dan we gewoon zijn. Hoe zien ouders de start? Bekijken
Het schooljaar goed afronden: nu meer dan ooit nodig - juni 2020 Standpunt van de VCOV over de laatste schooldagen en luxeverzuim Bekijken
Bevraging van ouders over ervaringen tijdens eerste lesdagen - 19 mei 2020 Ervaringen van ouders na de heropstart van de lessen op school Bekijken