Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Ouderparticipatie

   Minimaliseren

Timmermama's & naaipapa's
Ouderraad in de kijker
Ouders aan het woord
Ouderwerking
Betrokken ouders
Bedanken
Varia

TIMMERMAMA's & NAAIPAPA's 

Wees niet bang om een oproep te doen voor die goede, oude handwerkouders. Je zal versteld staan hoeveel jonge ouders ook nog kunnen breien, haken en naaien.

Vraag hulp van ‘schilouders’ om fruit te schillen en snijden op de wekelijkse fruitdag. Uit te breiden naar ‘kook- en centrifugeouders’.

Zoek ‘chef-koks’ onder de (allochtone) ouders om kookworkshops te geven.

Snit- en naaimoeders maken verteltassen (stoffen zakken om boekjes en attributen in op te bergen), herstellen fluohesjes, …

Op het grootouderfeest tref je heel veel helpende handen samen. Nodig hen uit om te helpen in de klas, op het schoolfeest, als verkeers(groot)ouder, om fruit te komen schillen op fruitdag, ...  

Kleine herstellingen op school kunnen door ‘klusouders’ of de ‘klusploeg’ uitgevoerd worden, bijv. klemmende kastdeur, kaders ophangen , ...

Puzzelmama’s of –papa’s nemen wekelijks enkele kinderen uit de klas om in een apart lokaaltje rustig te puzzelen.

Maak ouders warm voor de gratis cursus ‘natuurouders’ van de provincie. Natuurouders zijn (groot)ouders of andere sympathisanten die leerkrachten assisteren bij natuuractiviteiten, bijv. een boswandeling, een les over composteren en onderzoek van waterdiertjes. Meer info op www.natuurouders.be.

Vraag ouders om de handen uit de mouwen te steken op een jaarlijkse klus- en karweidag, bijv. lokalen verven, herfstbladeren opkuisen, … Dit kan ook op een klusavond.

Tijdens de 'Brico-dagen' (eind augustus) maken ouders en schoolteam de school weer tip-top in orde voor het nieuwe schooljaar.

De droomfabriek (Vlajo) zoekt ouders die ‘droomcoach’ willen zijn. Meer info op www.dedroomfabriek.be.

Pak luizen aan met het kriebelteam: ouders die helpen bij de controle op luizen.

Betrek grootouders in een grootouderraad of grootoudercomité.

OUDERRAAD IN DE KIJKER 

Ontwerp een affiche 'ouderwerking zoekt M/V'
Zangtalent in huis? Maak een 'ouderraadlied' en breng het tijdens het schoolfeest.
Onder het motto 'ken je deze nog?': een zoutvaatje. Weet je niet meer hoe het te vouwen? Bekijk hier een filmpje.

Mee met de tijd: een pokemonkaart als reclame voor de ouderraad.

Heeft de ouderraad nog geen eigen logo? Schrijf een wedstrijd uit!

Print de uitnodigingen van de ouderraad steeds op dezelfde kleur. Zo zorg je voor herkenbaarheid van de communicatie.

Een toffe kennismakingsactiviteit: oriëntatieloop met kaart en kompas. Partners en kinderen natuurlijk ook welkom.

Laat een lid van de ouderraad de werking en activiteiten voorstellen tijdens het infomoment in de klas begin september.

Ieder jaar een afscheidsfeest voor 'oud-gedienden'? Beter een welkomstfeest voor de nieuwe leden! Of maak er een speciaal feest van voor alle nieuwe ouders op school.

Wees aanwezig met een standje op de vrijwilligersbeurs van de gemeente of op de jaarmarkt, … (netwerking!)

Plan een onthaalavond om nieuwe leden wegwijs te maken in de werking van de ouderraad.

Een nieuwe ouderraad kan bekend gemaakt worden met een geboortekaartje!

Voorzie een opvallende outfit voor de leden van de ouderraad. Zo zijn ze herkenbaar op activiteiten. Bijv. een 'crew member' T-shirt, een felgroene polo, wit hemd met logo, een hippe schort …

Organiseer een week van de oudervereniging op school: een week waarin de ouderwerking extra in de verf gezet wordt door bijv. een stand aan de schoolpoort met mogelijkheid om lid te worden.

Aarzel niet om verschillende communicatiekanalen en aantrekkingstechnieken tegelijk te gebruiken.

Geef de communicatie van de ouderraad op een vaste dag mee met de leerlingen.

Besteed aandacht aan de uitnodigingen voor activiteiten: beelden zeggen soms meer dan woorden.

Een sketch om de ouderraad voor te stellen is bijzonder origineel en trekt de aandacht!

Organiseer een bel- of mailronde om ouders warm te maken voor de ouderraad.

Maak van elke gelegenheid waar ouders aanwezig zijn gebruik om de ouderraad voor te stellen, bijv. op de onthaaldag. Je kan hiervoor gebruik maken van een powerpointvoorstelling, diamontage of een heus filmpje.

Bij de start van een ouderraad op school (of een vernieuwde werking van de oudervereniging), kan je alle ouders uitnodigen voor een drankje en een hapje op een babyborrel.

Een rolletje snoep (type Kingmuntjes of Mentos) met op de wikkel de datum van de volgende vergadering van de ouderraad en de vermelding “iedereen welkom” als alternatief voor een papieren uitnodiging. Ook geschikt voor infoavonden!

Ontwerp een aantrekkelijke affiche om ouders op te roepen voor de ouderraad en hang deze ‘wanted’ aan de schoolpoort.

Stel een ludieke vacature op om nieuwe leden te vinden voor de ouderraad.

Bevoorrechte getuigen: ex-leden van de ouderraad vertellen over hun carrière in de ouderwerking op school. Leuk voor op de website!

OUDERS AAN HET WOORD 

Nood aan nieuwe ideeën? Vraag ze aan de ouders! 1 ideetje = koffie of theetje.
In een school voor buitengewoon onderwijs was er geen echte ouderraad. Om toch de stem van de ouders te horen in de schoolraad, komen er enkele ouders een half uurtje voor de schoolraad samen. Ze bespreken er 1 of 2 thema’s die in de schoolraad aan bod komen.
Een infoavond saai? Organiseer dan een TheeMaCafé.
Ouders wensen de leerlingen en de school een fijne start van het nieuwe schooljaar in een babbelbox.
Nodig de ouders van het eerste leerjaar uit voor een informeel evaluatiemoment: hoe hebben zij het eerste jaar op school ervaren? Tips, knelpunten...
Betrek iedereen bij een brainstorm naar nieuwe ideeën: mensen zijn gemotiveerder voor iets dat ze zelf bedacht hebben...

Hoe pak je zo'n brainstorm concreet aan? Met een bordspel!

Bedenk een toffe naam voor een maandelijks koffiemoment waar uitleg gegeven kan worden over bijv. de taken van de zorgjuf, het medisch schooltoezicht, ... Wat denk je hiervan: 't koemeke koffe?
Biedt ouders eens een ‘koffiestop’ op school bij het brengen van de kinderen.
Geen tijd voor een regelmatig koffiemoment? Telkens de vrijdagnamiddag vóór een schoolvakantie moet wel lukken, niet? 
Plan op geregelde tijdstippen een moedergroep waar moeders ervaringen kunnen uitwisselen over verschillende thema’s.

Organiseer een ‘ouder-debatavond’ over een onderwerp dat leeft in en rond de school (bijv. afschaffing sneeuwklassen). Start telkens met info van de school en laat ouders dan discussiëren.

Organiseer geregeld een oudercafé waar ouders ervaringen kunnen uitwisselen over verschillende thema’s

Hou er rekening mee dat ouders niet alleen willen luisteren maar ook graag praten op een thema-avond, bijv. over de ontwikkeling van hun kind.

Hou een heuse stemming (met stembriefjes voor of tegen) bij alle ouders over een discussiepunt op school (bijv. school een kwartier vroeger beginnen, examens een dag eerder, …). Durft het schoolbestuur de stemming bindend te maken?

OUDERWERKING 

Stel een PR-verantwoordelijke aan binnen de ouderraad. Die kan geïnteresseerde ouders aanspreken en meer info geven over de ouderraad.

Heeft jouw ouderwerking al een websitewatcher voor de VCOV-website?

Hoeveel 'actieve' ouders heeft jouw school? Tel op: leesmoeders, klusploeg, tappers, verkeersouders, ... en presenteer op het einde van het schooljaar het resultaat.

Som alle mogelijkheden tot ouderbetrokkenheid op in een ‘doet-u-mee-boekje’ en voorzie de mogelijkheid voor ouders om zich in te inschrijven voor bepaalde activiteiten.

Bezorg de voorzitter een ludiek attribuut om de vergaderingen te openen, agendapunten af te sluiten, ... Voor je fantasie op hol slaat: wij denken aan een 'receptiebel', een 'rechterhamertje', een schoolbel, ...

Hang een ‘betrokkenheidsmeter’ op aan de schoolpoort, bijv. hoeveel ouders hebben zich al ingeschreven voor de ouderavond? Foto’s van de vorige avond erbij zorgen voor een extra stimulans!

Start elke vergadering van de ouderraad met een positieve input.

Eindig de vergaderingen van de ouderraad met een ‘vrolijke noot’ van elke aanwezige: een leuke opmerking in verband met het schoolleven.

Schenk ouders die de ouderraad verlaten een ‘overlevingspakket’: bijv. wijn om hun verdriet te verdrinken, een symbolisch steentje dat ze hebben bijgedragen, …

Probeer tijdens een ‘exitgesprekje’ te weten te komen waarom ouders afhaken in de ouderwerking.

Zoek ‘klasverantwoordelijken’ per klas of ‘klas- of contactouders’ als aanspreekpunt van de ouders.

Voer een zelftest uit in de ouderraad. Evalueren doet je leren.

Wat je graag doet, doe je goed. Vergeet dus niet om activiteiten aangenaam te maken, bijv. BBQ om klusjesdag af te sluiten.

Biedt kandidaat-leden flexibele engagementen in plaats van enkel de ‘full option’

Tracht activiteiten zoveel mogelijk in deeltaken op te splitsen zodat het werk verdeeld kan worden over verschillende helpende handen.

Maak beknopte taakomschrijvingen zodat ieder weet wat van hem/haar verwacht wordt binnen de ouderraad.

Tracht in te spelen op persoonlijke interesses van de leden van de ouderraad. Dit houdt hun motivatie hoog.

Werk met een beurtrol voor onaantrekkelijke taken in de ouderraad, bijv. verslag maken.

BETROKKEN OUDERS 
 
Inventariseer de talenten van ouders via een vriendenboekje. 
Vraag ouders waarmee ze kunnen helpen op school via de hulpcheque van Klasse.

Ouders kunnen helpen bij het inrichten van een ‘snoezelruimte’ op school.

Ouders zijn bezorgd over de toiletten op school. Betrek ze bij de herinrichting of verhef ze tot ‘WC-madam’.

Dol op voorlezen? Stap mee in de ‘boekenbende aan huis’: een project waarbij allochtone kinderen thuis worden voorgelezen.

Geef ouders de mogelijkheid om zelf iets te knutselen, naaien, … voor carnaval, bij voorkeur uit recyclagemateriaal.

Organiseer kijk- en doemomenten voor ouders in de klas: ouders lopen bijv. een namiddag mee school met de kinderen.

Kleuters vinden het geweldig als hun mama en/of papa mee komen spelen in de klas op een open-klas-dag!

Tip uit het buitengewoon onderwijs: spring als ouderraad eens mee op de schoolbus en spreek ouders persoonlijk aan.

Combineer een ouderavond met werk/materiaal van de kinderen, bijv. een video of tentoonstelling, om meer ouders aan te trekken
BEDANKEN
 

Verras de fruit-, kook-, zwem, of puzzelouders op het einde van het schooljaar met een leuk aandenken, bijv. een knutselwerkje of tekening! Of organiseer er een feest voor!

Bedank de vrijwilligers voor hun inzet aan het einde van het schooljaar. Bijv. met dit gedichtje:
Vrijwilliger zijn ... is vrijwillig,  maar niet vrijblijvend; is verbonden, maar niet gebonden; is onbetaalbaar, maar niet te koop; is positief denken, is positief doen, met als enig doel, voor jezelf en de ander, een goed gevoel!

Zorg voor een kleine attentie voor alle meehelpouders als blijk van waardering en dankbaarheid: bijv. een kerstkaartje met ‘bedankt voor je hulp’ erop.

Vergeet niet om de leerkrachten in de bloemetjes te zetten op de dag van de leerkracht: ouders kunnen de lessen ’s morgens even overnemen om leerkrachten van een ontbijt te laten genieten, een quiz organiseren voor de leerkrachten, een lekker middagmaal serveren, …   

VARIA
 

Organiseer eens een receptie voor alle schoolraden van de scholengemeenschap om elkaar te leren kennen en om ervaringen uit te wisselen.

Ga bij de gemeente de mogelijkheden na om een afvaardiging van de ouderraad op te nemen in de mobiliteitsraad, het lokaal overleg kinderopvang en de cultuurraad van de gemeente. Dit kan heel nuttig zijn om netwerken uit te bouwen!

Experimenteer met 'nudging-technieken' om meer ouders te bereiken, bijv. in een enquête niet vragen of ouders willen participeren, maar wel vragen waaraan ze willen meewerken. Participeren is dan de standaard.

 

   Minimaliseren