Fiche 3.2: De activiteiten van de ouderwerking toegankelijk en laagdrempelig maken

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Wat is het?

Droomt niet elke ouderwerking ervan om een band te hebben met alle ouders van de school? Een ouderwerking wil ouders ontmoeten, activiteiten organiseren die aanspreken, de mening van alle ouders horen, bezorgdheden van ouders aankaarten... Ze wil zoveel mogelijk ouders betrekken bij de ouder – en schoolwerking. Dit lijkt misschien simpel, maar niets is minder waar.

Een eerste stap is om als ouderwerking open te staan voor alle ouders en de activiteiten toegankelijk en laagdrempelig te maken. Hieronder vind je een zelftest en tips om zoveel mogelijk ouders te betrekken bij (de activiteiten van) de ouderwerking.

Wat/wie heb je nodig?
 • De leden van de ouderwerking
 • Enkele leden van het schoolteam bv. directeur, brugfiguur, zorg – of GOK-leerkracht…
 • Open geest en creativiteit
 • Vergaderlokaal

Hoe ga je te werk?
 • Heel wat ouderwerkingen willen bruggen slaan, maar weten niet goed hoe. De VCOV kan helpen door in de eerste plaats een spiegel voor te houden. De ‘QuickScan’ gaat na of de activiteiten van de ouderwerking toegankelijk en laagdrempelig zijn voor alle ouders.

 • Bespreek de resultaten van de VCOV Quickscan met de leden van de ouderwerking en het schoolteam. Houd rekening met onderstaande tips.  
  • Wat maakt dat ouders al dan niet naar de activiteiten van de ouderwerking komen? In plaats van veronderstellingen te doen, is het beter dit rechtstreeks te weten te komen. Zo geef je erkenning aan ieders eigenheid en toon je respect. In plaats van over hen te praten, praat je beter met hen. Meestal blijkt er niet één reden of oorzaak te zijn, maar gaat het om een combinatie van factoren.
  • Leg je oor te luisteren op momenten dat er veel ouders op school zijn. Spreek ze aan of houd een mini-enquête die men ter plaatse kan invullen. Zo kom je te weten wat er leeft bij de ouders en kan je de activiteiten van de ouderwerking erop afstemmen.
  • Werk samen met bijv. de brugfiguur of het GOK-team van de school om de moeilijk bereikbare ouders te betrekken.
  • Vraag de aanwezigheid van een aantal personeelsleden op ontmoetingsactiviteiten met ouders.
  • Soms zal het nodig zijn de werking aan te passen, doe dit steeds in overleg met de school. Bijvoorbeeld:
   • Durf je activiteiten eens op andere tijdstippen te plannen: organiseer activiteiten overdag of gezinsactiviteiten in het weekend om meer ouders te bereiken. 
   • Bekijk de mogelijkheden voor de opvang van baby’s of peuters tijdens de activiteit zodat opvang geen drempel is voor ouders. 
   • Voorzie fluisterouders die discreet kunnen vertalen voor ouders die het Nederlands nog niet goed machtig zijn.
   • Vermeld duidelijk de kostprijs. Ook als de toegang gratis is, is het goed dit te vermelden.
Hoe kan je variëren?

In de map ‘oefenkans, Nederlands voor en door ouders’ vind je 26 laagdrempelige, uitgewerkte methodieken om aan ouderbetrokkenheid te werken en het Nederlands te oefenen met anderstalige ouders. Deze map kan je integraal downloaden op www.vcov.be.


Feedback geven