Fiche 4.5: Alle ouders bevragen

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Inleiding

De ouderwerking is de spreekbuis van de ouders op school. Om de stem van ouders te vertolken is het nodig om ouders af en toe te bevragen.
Wat vinden de ouders over de schoolwerking? Wat verwachten ze van de ouderwerking? Wat zijn hun bezorgdheden, knelpunten of ideeën?

Als de ouderwerking bijvoorbeeld een advies geeft over een belangrijke wijziging in het schoolleven kan ze dit best eerst aftoetsen bij ouders. Een bevraging rondsturen of een mini-enquête laten invullen, is dan een handige methode.

Een bevraging organiseren
 • Betrek de school van in het begin. Leg uit waarom je als ouderwerking een bevraging wil organiseren. Wat wil je te weten komen? Wat gebeurt er met de resultaten?
 • Bepaal eerst het doel van de bevraging. Wat wil je onderzoeken? Welke thema’s ga je bevragen?
 • Hoe ga je de ouders bevragen? Schriftelijk, via mail of web survey?
 • Gebruik zoveel mogelijk communicatiekanalen om de enquête bekend te maken.
 • Vergeet niet om alle belanghebbenden op de hoogte te brengen van de bevindingen en vertel hen wat ermee gedaan zal worden.

Een uitgebreid stappenplan en tips voor het opstellen van de vragen vind je in de VCOV nieuwsbrief ‘Hoe organiseer je een ouderbevraging?

Aandachtspunten bij het opstellen van de bevraging
 • Hou de vragenlijst beknopt.
 • Laat de vragenlijst anoniem invullen. Geef de ouders eventueel de kans om op het einde hun contactgegevens achter te laten.
 • Leg indien nodig, linken naar sites waar ouders meer uitleg vinden over een bepaald thema.
 • Werk zoveel mogelijk met gesloten vragen/meerkeuzevragen. Dat is gemakkelijker voor de verwerking en om alles in grafieken te gieten.
  Na de gesloten vraag kan je een open vak laten waar ouders meer uitleg kunnen noteren.
  Ouders haken vlugger af wanneer je enkel met open vragen werkt.
 • Denk erover na welke vragen verplicht moeten ingevuld worden en of je de mogelijkheid laat om niet alles in te vullen.
 • Kijk uit met de keuzemogelijkheid 'andere'. Dit zet deelnemers soms aan tot te hard nadenken waar het niet nodig is en dit zorgt ervoor dat ze mogelijk afhaken. 

Aandachtspunten bij de verwerking van de bevraging

Bedenk vooraf of je alleen de volledig ingevulde bevragingen verwerkt in de grafieken. Zo ja, dan kan je toch nog de opmerkingen of bezorgdheden van de onvolledig ingevulde vragenlijsten meenemen in het rapport.

Aandachtspunten om zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de bevraging
 • Verspreid je de bevraging enkel digitaal? Voorzie dan best ook een papieren versie die je door de ouders kan laten invullen op een moment dat ze op de school aanwezig zijn, bv. voor het oudercontact.
 • Gebruik de online platformen van de school.
 • Vergeet de sociale media niet om de enquête te verspreiden.
 • Heb aandacht voor moeilijk bereikbare ouders. Het kan nuttig zijn om naast de bevraging een focusgroep te organiseren voor specifieke doelgroepen. Tijdens dit groepsinterview kunnen de ouders op een aangepaste wijze hun mening geven.
 • Voorzie momenten om ouders aan te spreken of extra uitleg te geven aan ouders die nog niet zo goed Nederlands verstaan.
 • Wordt er een koffiemoment georganiseerd op jullie school? Daar kan je gebruik van maken om de bevraging te laten invullen en er een woordje uitleg bij te geven.
 • Zijn er buurtwerkingen of een gemeentelijke integratiedienst waar je mee kan samenwerken om doelgroepouders te bereiken?

Enkele voorbeelden van bevragingen

Haal inspiratie uit onderstaande voorbeeldenquêtes.

Originele bevragingen en mini-enquêtes
 • Mini-enquête
  Dit is een korte bevraging met maximum drie vragen die de ouders onmiddellijk kunnen invullen en afgeven.
  De ouderwerking kan de mini-enquête laten invullen op een moment dat er veel ouders naar de school komen (oudercontact, ouderfeest...). Je kan ouders aanspreken en extra info geven. Voor anderstalige ouders kan er ter plaatse vertaald worden.

 • Originele bevragingen
  Hierbij maak je gebruik van tastbaar materiaal. Belangrijk is dat het gebruikte middel uitnodigend is en onmiddellijk een visueel resultaat weergeeft. Bijvoorbeeld:
  • Snoeppapiertjes: Ouders krijgen een snoepje en deponeren het papiertje in een glazen bokaal. De ene bokaal is ‘ja’, de andere ‘nee’.
  • Bouwblokjes: Hetzelfde principe kan toegepast worden met bouwblokjes die gestapeld worden tot een toren.
   Deze vorm is enkel te gebruiken om de mening te verkrijgen van ouders over één specifieke vraag, waarbij er vooral gepolst wordt naar pro of contra.
  • Geef iedereen een dopje gevuld met water.  Giet het water in één van de aangeboden glazen flessen.  De ene fles is 'ja', de andere 'nee'.  Eventueel kan je een bodempje kleurstof (siroop) aan de flessen toevoegen bv. rood (vlierbes) en groen (munt).
Feedback geven