Speelplaats en ouderwerking: financieel

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Speelplaats en ouderwerking: financieel

1. Budget

Om een speelplaatsproject te realiseren is er veelal een budget nodig.
- Besteed op voorhand voldoende aandacht aan het budget, zodat (onaangename) verrassingen achteraf zoveel mogelijk vermeden worden.
- Of er vanuit het schoolbestuur al een budget voorzien is of (nog) niet, bespreek het budget altijd met de directie. Het schoolbestuur is immers altijd de eindverantwoordelijke.
- Misschien komt het speelplaatsproject wel in aanmerking voor subsidies? Welke subsidies worden verstrekt, is van jaar tot jaar en ook per regio verschillend. Dat maakt het moeilijk om een gedetailleerd en up-to-date overzicht te geven. Ga op zoek naar organisaties die kunnen ondersteunen bij jullie speelplaatsproject en vraag hen én de lokale gemeente naar de subsidiemogelijkheden. MOS Vlaanderen en MOEV zijn organisaties die jullie speelplaatsproject kunnen ondersteunen en/of begeleiden. 
- Bekijk wat er zelf gedaan kan worden: ouders, leerlingen, leerkrachten, … kunnen wellicht heel wat zelf realiseren.
- Wil je als ouderwerking extra geld in het laatje brengen door opbrengstactiviteiten te organiseren? Doe zeker inspiratie op tussen de praktijkvoorbeelden op de VCOV-website