fiche 2.1 Bekendmaken ouderwerking

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Wat is het?

Zowel voor een ouderraad als voor een andere vorm van ouderwerking, zoals bijv. een oudercomité, is het belangrijk om de ouderwerking regelmatig aan ouders voor te stellen. Gebruik hiervoor meerdere communicatiekanalen en -acties. Door je werking regelmatig voor te stellen, verwerf je naambekendheid en werk je drempelverlagend. De ouderwerking krijgt een gezicht en de ouders weten wie ze kunnen aanspreken.

Wie/wat heb je nodig?
 • Enthousiast team van ouders
 • Creativiteit en knutselmateriaal
 • Goede taakverdeling
 • Hulp van het schoolteam

Hoe ga je te werk?
 • Stel de ouderwerking voor op momenten dat er veel ouders op school zijn.
  • Plaats een infostand van de ouderwerking op een opvallende plaats. Maak een kleurrijke infostand met foto’s en filmpjes van voorbije activiteiten of realisaties.
  • Geef bij inschrijving aan de leerling een bonnetje om een welkomstgeschenkje op te halen aan de infostand. Spreek op dat moment de ouders persoonlijk aan.
  • Stel de ouderwerking voor tijdens de openklas- en infomomenten bij het begin van het schooljaar. Gebruik de VCOV-voorbeeldpresentatie
  • Begeleid ouders bij de rondleidingen op school tijdens de opendeurdag. Als gids voor andere ouders kan je praten over welbevinden, sfeer, betrokkenheid en participatie op school.
  • Richt een gezellige praathoek in tijdens het oudercontact. Bied ouders die wachten een drankje aan en maak tijd voor een gesprek. Stel de ouderwerking voor en pols of ze zin hebben om te helpen op school.

 • Onthaal ouders op school.
  • Bied ouders op de eerste schooldag een drankje en een hapje aan.  
  • Fotografeer ouder(s) en hun kind(eren) bij het binnenkomen van de school op de eerste schooldag. Druk deze foto’s af en vraag aan de klasleraar om ze mee te geven via de schoolagenda. Vraag hiervoor eerst toestemming aan de ouder(s)!  
  • Creëer een ‘oudermuur’ op school. Deel kaartjes uit aan de ouders, waarop ze zich kunnen voorstellen aan de hand van een foto en enkele invulvelden, zoals ‘naam’, ‘ik ben papa van’, ‘ik kan goed’...
  • Vang ouders op bij de start van bijv. de bosklassen.
  • Sta met de leden van de ouderwerking regelmatig aan de schoolpoort. 

 • Gebruik diverse informatie- en communicatiekanalen om de ouderwerking voor te stellen.
  Maak een mooie voorstellingsfolder van de ouderwerking. Stel niet alleen de activiteiten, maar ook de leden van de ouderwerking voor. Je kan hiervoor de VCOV-voorbeeldflyer en de VCOV-voorbeeld affiche gebruiken
  • Deel de hulpcheque BaO of de hulpcheque SO uit.
  • Maak de ouderwerking bekend via de (school)website, de schoolkrant, sociale media… 
  • Gebruik het prikbord aan de schoolpoort om foto’s van de leden, het verslag van de vergadering en de activiteiten van de ouderwerking voor te stellen. Of gebruik een paneel aan de schoolpoort met wisselende borden over de activiteiten van de ouderwerking.

  • Publiceer de verslagen van de vergaderingen en foto’s van activiteiten op de schoolwebsite, prikbord, schoolkrant…   
  • Vermeld het mailadres van de ouderwerking in de schoolagenda.  
Tips!
 • Wees zichtbaar én herkenbaar aanwezig op allerhande schoolactiviteiten.
 • Spreek ouders persoonlijk aan en maak ze warm voor de ouderwerking. Ouders persoonlijk aanspreken met de vraag of ze iets bepaald willen doen, geeft meer positieve reacties dan vragen of ze lid willen worden van de ouderwerking.
 • Stapsgewijs de ouders betrekken, lukt meestal beter. Het betrekken van kwetsbare ouders loopt vlotter als het in stapjes gebeurt. Geef de ouders eerst de kans om deel te nemen aan activiteiten. Vraag hen of ze hier voortaan aan willen meewerken. Na een tijdje kan je hen uitnodigen om hun stem te laten horen in de ouderraad of in de schoolraad. Wie meteen een groter engagement wil aangaan, mag dat natuurlijk.
 • Zorg voor voldoende sfeer en ‘funfactor’ in de ouderwerking. Ouders moeten geprikkeld worden om zich te engageren.
 • Geef ouders keuze in het soort engagement dat ze willen opnemen: denkers-doeners; losse-vaste medewerkers. 
 • Betrek het schoolteam. De klasleraar is bijv. goed geplaatst om bij het oudercontact een flyertje mee te geven over de ouderwerking. Ook bij inschrijving van een leerling kan al gepolst worden naar de interesse om mee na te denken over het schoolbeleid of mee activiteiten te organiseren.

Wat zijn drempels en valkuilen?
 • Zorg voor een goede taakverdeling. Niet altijd dezelfde leden moeten de ouderwerking voorstellen.
 • Blijf herhalen! Werken aan bekendheid is tijdsintensief, maar het loont de moeite.
 • Geef niet op. Het is niet omdat een actie in het verleden niet aansloeg, dat het nu ook niet zal lukken.
Feedback geven