Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan, het beleid op leerlingenbegeleiding en de afspraken over de samenwerking tussen de school en het clb

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Schoolreglement, schoolwerkplan, leerlingenbegeleiding en samenwerking school - CLB

Het schoolbestuur (of zijn gemandateerde) legt ieder ontwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als dat betrekking heeft op:
het opstellen of wijzigen van de volgende regelingen:
a) het schoolreglement;
b) het schoolwerkplan in het basisonderwijs;
c) het beleid op leerlingenbegeleiding en de afspraken over de samenwerking tussen de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding.
(Decreet participatie op school, art.21)


Meer info over leerlingenbegeleiding en de samenwerking school - CLB
Feedback geven