Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan, het beleid op leerlingenbegeleiding en de afspraken over de samenwerking tussen de school en het clb

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Schoolreglement

Het schoolbestuur (of zijn gemandateerde) legt ieder ontwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als dat betrekking heeft op:
het opstellen of wijzigen van de volgende regelingen:
a) het schoolreglement;
b) het schoolwerkplan in het basisonderwijs;
c) het beleid op leerlingenbegeleiding en de afspraken over de samenwerking tussen de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding.


Links naar meer info over dit overlegthema:

- Nieuwsbrief Ouderwijs over het schoolreglement (VCOV, december 2019)

- Het schoolreglement (Onderwijs.vlaanderen.be)

- Afspraken in het schoolreglement (Onderwijs.vlaanderen.be)

- Nieuwsbrief Ouderwijs over het decreet leerlingenbegeleiding (VCOV, oktober 2018)

- Nieuwsbrief Ouderwijs over de samenwerking school - CLB (VCOV, februari 2020)


[Wordt nog verder aangevuld.]

Feedback geven