VCOV-infomateriaal

Algemene informatiedocumenten

Documenten

Titel Omschrijving
Peer mediation Peer mediation is een methodiek om op te treden bij ruzies of conflicten tussen leerlingen. Het is een vorm van conflictoplossing, geen aanpak van pesten of pestgedrag. Bekijken
Ouders werven ouders: ledenwerving Nieuwe vrijwilligers werven is een uitdaging voor elke ouderwerking. Ben je op zoek naar nieuwe leden? Lees hier alle info en tips over ledenwerving. Bekijken
Haal het beste uit je ouderwerking: tips om te werken aan sfeer en verbondenheid Tips om te werken aan sfeer, verbinding en welbevinden in de ouderwerking Bekijken
Kansarmoede op school: wat kan de ouderwerking betekenen? Tips en info voor ouderwerkingen om stil te staan bij kansarmoede en schoolkosten Bekijken
De schoolraad: wie, wat, hoe? Alle info over de schoolraad Bekijken
Hoe kunnen school en ouderwerking inzetten op geletterdheid? Er bestaat een ruim gamma aan ondersteuningsmogelijkheden voor laaggeletterde ouders. Hier gaan we in op hoe je met ouders rond geletterdheid kan werken op school en in de ouderwerking. Bekijken
Meewerken aan het gezondheidsbeleid Elke Vlaamse school moet een gezondheidsbeleid uitwerken. In dit document vind je tips voor ouders en ouderwerkingen om mee te werken aan het gezondheidsbeleid van de school. Bekijken
Leerplan basisonderwijs ‘Zin in leren! Zin in leven!’ (ZILL) Sinds 1 september 2018 gebruiken de katholieke basisscholen het nieuwe leerplan: 'Zin in leren, zin in leven', afgekort ZILL. Bekijken
De website van je ouderwerking onder de loep Heeft de ouderwerking nog geen eigen website? Of wil je de bestaande website herwerken? De VCOV helpt je op weg met heel wat tips! Bekijken
Het medezeggenschapscollege Oprichting, bevoegdheden en werking van het medezeggenschapscollege Bekijken
Stappenplan voor de hersamenstelling van de schoolraad Om de vier jaar wordt de schoolraad opnieuw samengesteld. In dit stappenplan stellen we voor hoe je daar aan kan beginnen en waarmee je best rekening houdt. Bekijken
Overgaan of zittenblijven? Wie beslist? Wanneer kan een leerling wel of niet blijven zitten? Soms beslist de klassenraad of school, soms mogen ouders beslissen. Bekijken
Checklist Activiteiten Veilig Organiseren Zijn alle voorwaarden voor de verzekering, de veiligheid en de vergunning(en) van de activiteit in orde? Bekijken
De oudervriendelijke school - 8 criteria Wat kan oudervriendelijkheid inhouden? Op basis van acht criteria reiken wij een aantal kapstokken aan waaraan het oudervriendelijke karakter van de school kan worden opgehangen. Bekijken
Het belang van meertaligheid op school Verschillende onderzoeken benadrukken het belang van meertaligheid op school. We stellen graag de belangrijkste conclusies vanuit onderzoek voor. Bekijken
Kleutergeweld, wat kunnen ouders doen? Een kind dat agressief gedrag stelt, weegt heel zwaar op de schouders van ouders, ook bij de ouders van kinderen die het slachtoffer zijn. We beschrijven wat ouders en ouderwerkingen kunnen doen. Bekijken
Waar kunnen ouders terecht met klachten over de school? Het eerste aanspreekpunt voor een vraag/klacht over de school is de school zelf. Krijg je geen bevredigend antwoord? Dan zijn er diverse instanties waar je terecht kan. Bekijken
Stappenplan voor ouders: Heb je een probleem op school? Blijf er niet mee zitten! Beknopt stappenplan om een probleem op school aan te kaarten. Bekijken
De speelplaats herbekeken De schoolspeelplaats (her)aanleggen doe je niet op één dag! We verzamelden enkele nuttige tips om samen te bouwen aan een droomspeelplaats voor alle kinderen. Bekijken
Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen? Informatie over de rol van ouders bij de preventie en aanpak van pesten. Bekijken