VCOV-infomateriaal

Algemene informatiedocumenten

Documenten

Titel Omschrijving
Quickscan: de activiteiten van de ouderwerking Bevraging om na te gaan hoe toegankelijk de activiteiten van de ouderwerking zijn. Bekijken
Quickscan: een oudervereniging voor alle ouders? Een bevraging om na te gaan in welke mate de oudervereniging openstaat voor alle ouders. Bekijken
Zet je schOUDERS onder ZILL. Draaiboek ouderbetrokkenheid en ZILL. Dit draaiboek is tot stand gekomen in opdracht van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en is in samenwerking met een projectgroep uit de richting Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Antwerpen gerealiseerd. Bekijken
Quickscan ouderbetrokkenheid in beeld brengen Deze bevraging voor schoolteams en ouderwerkingen is gebaseerd op de quikscan van Dr. Mariëtte Lusse van de Hogeschool Rotterdam (2013). De quickscan is gemaakt om de samenwerking met ouders op school in beeld te krijgen. Bekijken
Handleiding website Handleiding website Bekijken
Info voor vertegenwoordigers van ouders uit het vrij onderwijs in het LOP Meer info over het GOK-decreet, het LOP en het VCOV-mandaat Bekijken
Missie VCOV De VCOV is de Christelijk geïnspireerde belangenbehartiger van ouders, ouderverenigingen en kinderen in het vrij onderwijs in Vlaanderen. Bekijken
Actie 'ontbijt voor iedereen' inhoud en voorwaarden SJ 18-19 Actie 'ontbijt voor iedereen' inhoud en voorwaarden SJ 18-19 Bekijken
Visie en situering Label Oudervriendelijke School Visie en situering Label Oudervriendelijke School Bekijken
Informatienota Label Oudervriendelijke School Informatienota Label Oudervriendelijke School Bekijken
De GDPR in de ouderwerking De GDPR in de ouderwerking Bekijken
Mijn rol als lid van het oudercomité Mijn rol als lid van het oudercomité -spelregels Bekijken
Activiteiten onder de loep De activiteiten van de ouderwerking onder de loep Bekijken
Een infostand van je oudervereniging Een infostand van je oudervereniging Bekijken
Representativiteit van de overlegorganen Representativiteit van de overlegorganen Bekijken
Tips voor een actieve schoolraad Tips voor een actieve schoolraad Bekijken
Tips voor een goede voorzitterswissel Tips voor een goede voorzitterswissel Bekijken
VCOV-knelpuntentest Hoe kan je nieuwe vrijwilligers aantrekken en behouden? Welke acties kan je hier als oudervereniging voor ondernemen? Wij zijn ervan overtuigd dat je eerst je eigen werking onder de loep moet nemen vooraleer je tot actie kan overgaan. Bekijken
VZW-wetgeving overheidsopdrachten en agion VZW-wetgeving overheidsopdrachten en agion Bekijken
Visietekst: Ouderbetrokkenheid als basis Ouderbetrokkenheid als basis Bekijken