VCOV-infomateriaal

Tip: gebruik de zoekfunctie hierboven om vlot te vinden wat je zoekt!

Documenten

Titel Omschrijving
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) Anderstalige nieuwkomers kunnen terecht in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Het zijn kinderen of jongeren die nog niet lang in België wonen en nog geen Nederlands spreken. Na het onthaalonderwijs kunnen de leerlingen begeleiding krijgen van een vervolgschoolcoach in het vervolgonderwijs. Bekijken
Herstelgericht werken Steeds meer scholen zetten in op een verbindend schoolklimaat. In een verbindend schoolklimaat pakt de school conflicten aan met herstelgerichte maatregelen. Op deze pagina lees je meer over wat het is, de principes, een HERGO en de rol van ouders. conflict - verbinding - orde - tucht - schade - slachtoffer - overtreder - relatie - schade - herstel Bekijken
Kleurplaat leesoffensief Kleurplaat in het kader van de campagne Vrienden voor het Lezen Bekijken
Uittreksel strafregister voor vrijwilligers Informatie over de verplichting voor vrijwilligers om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen Bekijken
Inspiratie voor de Week van de Vrijwilliger Poster met ideeën voor de Week van de Vrijwilliger Bekijken
Mediawijsheid Is jouw ouderwerking mediawijs? We dagen je uit met cases over datageletterdheid, online privacy, nettiquette en digitale balans! Bekijken
Hoe schrijf ik mijn kind in op school? In deze interactieve tool vind je als ouder informatie over het aanmelden en inschrijven van je kind op school. Aanmelden - inschrijven - instapmomenten - inschrijvingsdecreet Bekijken
Schema: oneens over opgelegde orde- en/of tuchtmaatregelen Ben je het als ouder niet eens met de orde- en tuchtmaatregelen die de school oplegde aan je kind? Dreigt een schorsing of uitsluiting? Gebruik dit schema ivm orde en tucht om de nodige informatie te structureren en een eventuele beroepsprocedure voor te bereiden. Bekijken
Schema: als ouder preventief in gesprek met de school over orde- en tuchtmaatregelen Maak je je als ouder zorgen over het gedrag van je kind op school? Ben je op zoek naar hoe jij én het schoolteam je kind het beste kunnen begeleiden? Gebruik dit schema over orde en tucht om er met de school over te praten. Bekijken
Ombudsdienst Inschrijvingen De Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI) wordt opgericht door initiatiefnemers van de aanmeldingsprocedure. De ODI staat in voor eerstelijnsbehandeling van klachten en vaststellingen m.b.t. technische fouten, materiële vergissingen en de erkenning van uitzonderlijke situaties. aanmelden - inschrijven Bekijken
Afstandsonderwijs: een blijver De overheid voorziet dat scholen die dat wensen hun goede ervaringen met afstandsonderwijs kunnen verderzetten. Bekijken
Infofiche voor ouders over goede toiletgewoonten bij kinderen Hoe kunnen ouders goede toiletgewoonten bij hun kinderen stimuleren. Bekijken
Hoe kan de ouderwerking werken aan propere schooltoiletten Tips voor ouderwerkingen die een actie willen opzetten rond propere schooltoiletten en hygiëne. Bekijken
Samenwerking school - politie School en politie dragen samen zorg voor preventie en een veilige schoolomgeving. Hoe ze dat doen, wordt vastgelegd in een overeenkomst of protocol. Bekijken
Stop (cyber)pesten: wegwijzer voor kinderen en jongeren Wegwijzer van de 3 ouderkoepelverenigingen en Alles over Pesten om kinderen en jongeren op weg te helpen in de zoektocht naar hulp bij (cyber)pesten en conflicten die daaruit ontstaan. Bekijken
Stop (cyber)pesten: wegwijzer voor begeleiders Wegwijzer van de 3 ouderkoepelverenigingen en Alles over Pesten om begeleiders van kinderen en jongeren op weg te helpen in de zoektocht naar hulp bij (cyber)pesten en conflicten die daaruit ontstaan. Bekijken
Afspraken over digitale communicatie op school Afsprakenkader over digitale bereikbaarheid, mediawijsheid en recht op deconnecteren Bekijken
Inspiratie voor de Dag van de Leraar Ideeën voor acties en attenties nav de Internationale Dag van de Leerkracht op 5 oktober Bekijken
Schoolkosten: informatie van en voor de lokale overlegplatformen en ouderkoepels In deze Genially vind je heel wat informatie van en voor de LOP's en de ouderkoepels over schoolkosten. Onder andere links naar praktijkvoorbeelden, tips voor scholen en ouderwerkingen en een overzicht van informatiebronnen en (externe) partners vind je terug in de Genially. Bekijken
Wat is nieuw of anders in schooljaar 2022-2023 Wat is nieuw of anders in schooljaar 2022-2023 Bekijken