VCOV-infomateriaal

Algemene informatiedocumenten

Documenten

Titel Omschrijving
Wat is nieuw of anders in 2020-2021? De belangrijkste nieuwigheden of wijzigingen aan de onderwijsregelgeving voor ouders. Bekijken
Afschaffing van een vestigingsplaats in het basisonderwijs Aanpak VCOV bij melding via ouder(s) Bekijken
Goede communicatie: papier scheuren Methodiek om het belang van goede communicatie in de ouderwerking of ouder-school te bespreken Bekijken
Rapport 'Ouders over de start van het nieuwe schooljaar '20-'21' Resultaten van bevraging bij 2990 ouders over de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 Bekijken
Methodiek: vul maar aan Methodiek om via aanvuloefeningen inzichten, meningen en standpunten te delen Bekijken
Methodiek: black box Methodiek om praktijksituaties of problemen anoniem te bespreken Bekijken
Methodiek: dilemma Methodiek om knelpunten of probleemsituaties te bespreken Bekijken
Methodiek Fishbowl discussie Methodiek om in een 'visbokaal'-opstelling een gesprek te voeren of om problemen op te lossen Bekijken
Methodiek postkaarten Aan de hand van postkaarten een gesprek voeren over de ouder- of schoolwerking. Bekijken
Methodiek: sterkte-zwakte analyse Methodiek om de sterktes en de zwaktes van de (ouder)werking te inventariseren Bekijken
Evalueren en attesteren in het secundair onderwijs Informatie over eindtermen, oriënteringsattesten, beroep aantekenen tegen een beslissing van de delibererende klassenraad. Bekijken
Evalueren en attesteren in het basisonderwijs Informatie over de eindtermen, het getuigschrift basisonderwijs, beroep aantekenen tegen de beslissing van de klassenraad in het basisonderwijs. Bekijken
Methodiek: Waarden/belangrijke zaken Methodiek om te peilen naar waarden die leven binnen de groep of om een prioriteitenplan op te stellen. Bekijken
Methodiek: in mijn voetsporen Manier om ouders te laten ervaren met welke drempels of obstakels andere ouders te kampen hebben. Bekijken
Schema participatieorganen Schematische voorstelling van de officiële participatieorganen op school: schoolraad en onderliggende raden ouder-, leerlingen- en pedagogische raad. Bekijken
Voorbeelden van activiteiten voor ouderwerkingen uit het secundair onderwijs Voorbeelden van activiteiten voor ouderwerkingen uit het secundair onderwijs Bekijken
Voorbeelden van activiteiten voor ouderwerkingen uit het basisonderwijs Voorbeelden van activiteiten voor ouderwerkingen uit het basisonderwijs Bekijken
Methodiek: carrousel Manier om in één avond nieuwe ideeën te verzamelen voor de ouderwerking. Bekijken
Methodiek: de lege stoel Een manier om met de ouderwerking na te denken over welke ouders je mist en wat je kan doen om hen te betrekken. Bekijken
Checklist: is mijn ouderwerking een ouderraad of oudercomité? Checklist: is mijn ouderwerking een ouderraad of oudercomité? Bekijken