VCOV-infomateriaal

Algemene informatiedocumenten

Documenten

Titel Omschrijving
Decreet Leersteun Het Decreet Leersteun vervangt vanaf schooljaar 2022-2023 het M-decreet voor leerlingen met speciale zorgnoden. Wat zal er veranderen? Bekijken
Vlaamse toetsen Vanaf 2023 leggen leerlingen enkele keren in hun schoolloopbaan verplicht Vlaamse toetsen af. We beschrijven de doelen en gevolgen voor leerlingen. Bekijken
Reclame en sponsoring Er zijn heel wat regels rond reclame en sponsoring op school. Voor de ouderwerking gelden dezelfde regels als voor de school. Om de afspraken met sponsors op papier te zetten, heeft de VCOV een voorbeeld van sponsoringovereenkomst. Bekijken
Reeks polarisering: 2. Wat betekent polarisering voor het recht op onderwijs? Deel 2 in een reeks van filmpjes en opdrachten om ouders en oudergroepen te inspireren en sensibiliseren rond polarisering en verbinding: recht op onderwijs Bekijken
Samen werken aan zindelijkheid Is je kind nog niet zindelijk? Spreek hierover met de klasleraar. Het is belangrijk om thuis en op school eenzelfde aanpak te gebruiken. Bekijken
Werken met vrijwilligers 2.0 Werken met vrijwilligers is niet altijd evident. Toch zijn er veel kansen en mogelijkheden. Wat werkt en hoe pakken we het aan? Enkele inzichten en tips over vrijwilligerswerk. Bekijken
Digisprong De Vlaamse Regering wil de achterstand in het digitale onderwijs ombuigen in een voorsprong: de Digisprong. Men investeert 375 miljoen euro in een kwaliteitsvolle digitalisering in onderwijs en een laptop of ICT-toestel voor leerlingen vanaf het 5e leerjaar. Bekijken
Oudercontact Tips voor ouders voor, tijdens en na het oudercontact. Ook de ouderwerking kan een belangrijke rol opnemen bij het organiseren en invullen van het oudercontact. Bekijken
Taalscreening en taalintegratietrajecten Vanaf het schooljaar 2021-2022 zal de taalscreening in de derde kleuterklas afgenomen worden. De taalscreening kan aanduiden dat een taalintegratietraject Nederlands zinvol is. Bekijken
Peer mediation Peer mediation is een methodiek om op te treden bij ruzies of conflicten tussen leerlingen. Het is een vorm van conflictoplossing, geen aanpak van pesten of pestgedrag. Bekijken
Ouders werven ouders: ledenwerving Nieuwe vrijwilligers werven is een uitdaging voor elke ouderwerking. Ben je op zoek naar nieuwe leden? Lees hier alle info en tips over ledenwerving. Bekijken
Haal het beste uit je ouderwerking: tips om te werken aan sfeer en verbondenheid Tips om te werken aan sfeer, verbinding en welbevinden in de ouderwerking Bekijken
Kansarmoede op school: wat kan de ouderwerking betekenen? Tips en info voor ouderwerkingen om stil te staan bij kansarmoede en schoolkosten Bekijken
De schoolraad: wie, wat, hoe? Alle info over de schoolraad Bekijken
Hoe kunnen school en ouderwerking inzetten op geletterdheid? Er bestaat een ruim gamma aan ondersteuningsmogelijkheden voor laaggeletterde ouders. Hier gaan we in op hoe je met ouders rond geletterdheid kan werken op school en in de ouderwerking. Bekijken
Meewerken aan het gezondheidsbeleid Elke Vlaamse school moet een gezondheidsbeleid uitwerken. In dit document vind je tips voor ouders en ouderwerkingen om mee te werken aan het gezondheidsbeleid van de school. Bekijken
Leerplan basisonderwijs ‘Zin in leren! Zin in leven!’ (ZILL) Sinds 1 september 2018 gebruiken de katholieke basisscholen het nieuwe leerplan: 'Zin in leren, zin in leven', afgekort ZILL. Bekijken
De website van je ouderwerking onder de loep Heeft de ouderwerking nog geen eigen website? Of wil je de bestaande website herwerken? De VCOV helpt je op weg met heel wat tips! Bekijken
Het medezeggenschapscollege Oprichting, bevoegdheden en werking van het medezeggenschapscollege Bekijken
Stappenplan voor de hersamenstelling van de schoolraad Om de vier jaar wordt de schoolraad opnieuw samengesteld. In dit stappenplan stellen we voor hoe je daar aan kan beginnen en waarmee je best rekening houdt. Bekijken