VCOV-infomateriaal

Stappenplannen, inspiratie en informatie

Documenten

Titel Omschrijving
Wat kan je met de ouderwerking doen naar aanleiding van PAARS? De PAARS-campagne gaat jaarlijks door op 17 mei, de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie. Bekijken
Methodiek: world café Manier om een dialoog tot stand te brengen en kennis, visies en meningen uit te wisselen over een bepaald thema. Bekijken
De kwaliteit van leermiddelen: naar een Kwaliteitsalliantie De kwaliteit van onderwijs is belangrijk. Zonder kwaliteitsvolle leermiddelen wordt het moeilijk of zelfs onmogelijk om kwaliteitsvol onderwijs te realiseren. VCOV vertegenwoordigt de stem van ouders in de Kwaliteitsalliantie. Bekijken
Monitoringssoftware op school (en thuis tijdens afstandsonderwijs) Met monitoringssoftware houden leerkrachten toezicht op de digitale toestellen van de leerlingen. Komt de online privicy hiermee in het gedrang? Bekijken
De klassenraad in het secundair onderwijs Wat is een klassenraad? Wat doet de klassenraad? Wat is het verschil tussen een toelatingsklassenraad, een begeleidende klassenraad en een delibererende klassenraad? En wat met een tuchtklassenraad of portretterende klassenraad? Op deze infopagina maakt VCOV je wegwijs in de klassenraden van het SO. Bekijken
Reeks polarisering: 4. Een warm onthaal: leerlingen én ouders vanaf de schoolpoort tot in de klas Deel 1 in een reeks van filmpjes en opdrachten om ouders en oudergroepen te inspireren en sensibiliseren rond polarisering en verbinding Bekijken
Diversiteit in de ouderwerking: (ver)ken jouw school, ontdek hoe het OokKAN Verken met alle leden van de ouderwerking de diversiteit in jouw school. Met methodieken en informatie uit dit dossier ontdek je hoe divers jouw school is, of de ouderwerking de diversiteit van jouw school weerspiegelt en hoe je alle ouders kunt betrekken. Maak van OKAN op jouw school geen eiland. Bekijken
Kinderen zonder wettig verblijf Elk kind heeft recht op onderwijs, ook kinderen zonder wettig verblijf. Het niet beschikken over een wettig verblijfsstatuut kan voor vragen zorgen in de onderwijscontext. Bekijken
Zomerscholen In een zomerschool krijgen leerplichtige leerlingen en kleuters tijdens de zomervakantie gedurende 10 volle of 20 halve dagen een leertraject op maat. Waarom worden zomerscholen ingericht en wie kan er gebruik van maken? Bekijken
Zware boekentas: affiche Sensibiliseer over de gevolgen van een (te) zware boekentas. Gebruik de affiche van VCOV en vind veel informatie en tips in verband met zware boekentassen. Bekijken
Wat is nieuw of anders in schooljaar 2023-2024? Een overzicht van nieuwe of andere regels die gelden vanaf schooljaar 2023-2024. Bekijken
Vroegtijdig schoolverlaten Bijna 1 op de 8 van onze jongeren verlaat vroegtijdig de school. Herbekijk op deze pagina de online infosessie over vroegtijdig schoolverlaten (schooluitval), toelichting door het Departement Onderwijs en Vorming. Bekijken
Aan de slag met de wetgeving over cateringmateriaal, keukenafval en etensresten Heb je je al eens afgevraagd waarom rietjes tegenwoordig niet meer van plastic zijn? Of waarom de plastic dopjes van flessen steeds vaker aan de fles vast zitten? In België werd op federaal niveau beslist tot een verbod op verschillende plastic producten voor eenmalig gebruik (wegwerpplastic). Het Vlaamse beleid richt zich in eerste instantie op afvalpreventie door onder andere het gebruik van herbruikbaar materiaal aan te moedigen. Lees hier waar je als ouderwerking rekening mee moet houden bij de organisatie van een evenement. [cateringmateriaal - bekers - wegwerp - afval - etensresten] Bekijken
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) Anderstalige nieuwkomers kunnen terecht in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Het zijn kinderen of jongeren die nog niet lang in België wonen en nog geen Nederlands spreken. Na het onthaalonderwijs kunnen de leerlingen begeleiding krijgen van een vervolgschoolcoach in het vervolgonderwijs. Bekijken
Herstelgericht werken Steeds meer scholen zetten in op een verbindend schoolklimaat. In een verbindend schoolklimaat pakt de school conflicten aan met herstelgerichte maatregelen. Op deze pagina lees je meer over wat het is, de principes, een HERGO en de rol van ouders. conflict - verbinding - orde - tucht - schade - slachtoffer - overtreder - relatie - schade - herstel Bekijken
Kleurplaat leesoffensief Kleurplaat in het kader van de campagne Vrienden voor het Lezen Bekijken
Uittreksel strafregister voor vrijwilligers Informatie over de verplichting voor vrijwilligers om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen (vroeger bewijs van goed gedrag en zeden) Bekijken
Inspiratie voor de Week van de Vrijwilliger Poster met ideeën voor de Week van de Vrijwilliger Bekijken
Mediawijsheid Is jouw ouderwerking mediawijs? We dagen je uit met cases over datageletterdheid, online privacy, nettiquette en digitale balans! Bekijken
Hoe schrijf ik mijn kind in op school? In deze interactieve tool vind je als ouder informatie over het aanmelden en inschrijven van je kind op school. Aanmelden - inschrijven - instapmomenten - inschrijvingsdecreet Bekijken