VCOV-infomateriaal

Stappenplannen, inspiratie en informatie

Documenten

Titel Omschrijving
Kinderen zonder wettig verblijf Elk kind heeft recht op onderwijs, ook kinderen zonder wettig verblijf. Het niet beschikken over een wettig verblijfsstatuut kan voor vragen zorgen in de onderwijscontext. Bekijken
Zomerscholen In een zomerschool krijgen leerplichtige leerlingen en kleuters tijdens de zomervakantie gedurende 10 volle of 20 halve dagen een leertraject op maat. Waarom worden zomerscholen ingericht en wie kan er gebruik van maken? Bekijken
Zware boekentas: affiche Sensibiliseer over de gevolgen van een (te) zware boekentas. Gebruik de affiche van VCOV en vind veel informatie en tips in verband met zware boekentassen. Bekijken
Wat is nieuw of anders in schooljaar 2023-2024? Een overzicht van nieuwe of andere regels die gelden vanaf schooljaar 2023-2024. Bekijken
Vroegtijdig schoolverlaten Bijna 1 op de 8 van onze jongeren verlaat vroegtijdig de school. Herbekijk op deze pagina de online infosessie over vroegtijdig schoolverlaten (schooluitval), toelichting door het Departement Onderwijs en Vorming. Bekijken
Aan de slag met de wetgeving cateringmateriaal Heb je je al eens afgevraagd waarom rietjes tegenwoordig niet meer van plastic zijn? Of waarom de plastic dopjes van flessen steeds vaker aan de fles vast zitten? In België werd op federaal niveau beslist tot een verbod op verschillende plastic producten voor eenmalig gebruik (wegwerpplastic). Het Vlaamse beleid richt zich in eerste instantie op afvalpreventie door onder andere het gebruik van herbruikbaar materiaal aan te moedigen. Lees hier waar je als ouderwerking rekening mee moet houden bij de organisatie van een evenement. [cateringmateriaal - bekers - wegwerp] Bekijken
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) Anderstalige nieuwkomers kunnen terecht in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Het zijn kinderen of jongeren die nog niet lang in België wonen en nog geen Nederlands spreken. Na het onthaalonderwijs kunnen de leerlingen begeleiding krijgen van een vervolgschoolcoach in het vervolgonderwijs. Bekijken
Herstelgericht werken Steeds meer scholen zetten in op een verbindend schoolklimaat. In een verbindend schoolklimaat pakt de school conflicten aan met herstelgerichte maatregelen. Op deze pagina lees je meer over wat het is, de principes, een HERGO en de rol van ouders. conflict - verbinding - orde - tucht - schade - slachtoffer - overtreder - relatie - schade - herstel Bekijken
Kleurplaat leesoffensief Kleurplaat in het kader van de campagne Vrienden voor het Lezen Bekijken
Uittreksel strafregister voor vrijwilligers Informatie over de verplichting voor vrijwilligers om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen (vroeger bewijs van goed gedrag en zeden) Bekijken
Inspiratie voor de Week van de Vrijwilliger Poster met ideeën voor de Week van de Vrijwilliger Bekijken
Mediawijsheid Is jouw ouderwerking mediawijs? We dagen je uit met cases over datageletterdheid, online privacy, nettiquette en digitale balans! Bekijken
Hoe schrijf ik mijn kind in op school? In deze interactieve tool vind je als ouder informatie over het aanmelden en inschrijven van je kind op school. Aanmelden - inschrijven - instapmomenten - inschrijvingsdecreet Bekijken
Schema: oneens over opgelegde orde- en/of tuchtmaatregelen Ben je het als ouder niet eens met de orde- en tuchtmaatregelen die de school oplegde aan je kind? Dreigt een schorsing of uitsluiting? Gebruik dit schema ivm orde en tucht om de nodige informatie te structureren en een eventuele beroepsprocedure voor te bereiden. Bekijken
Schema: als ouder preventief in gesprek met de school over orde- en tuchtmaatregelen Maak je je als ouder zorgen over het gedrag van je kind op school? Ben je op zoek naar hoe jij én het schoolteam je kind het beste kunnen begeleiden? Gebruik dit schema over orde en tucht om er met de school over te praten. Bekijken
Ombudsdienst Inschrijvingen De Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI) wordt opgericht door initiatiefnemers van de aanmeldingsprocedure. De ODI staat in voor eerstelijnsbehandeling van klachten en vaststellingen m.b.t. technische fouten, materiële vergissingen en de erkenning van uitzonderlijke situaties. aanmelden - inschrijven Bekijken
Afstandsonderwijs: een blijver De overheid voorziet dat scholen die dat wensen hun goede ervaringen met afstandsonderwijs kunnen verderzetten. Bekijken
Infofiche voor ouders over goede toiletgewoonten bij kinderen Hoe kunnen ouders goede toiletgewoonten bij hun kinderen stimuleren. Bekijken
Hoe kan de ouderwerking werken aan propere schooltoiletten Tips voor ouderwerkingen die een actie willen opzetten rond propere schooltoiletten en hygiëne. Bekijken
Samenwerking school - politie School en politie dragen samen zorg voor preventie en een veilige schoolomgeving. Hoe ze dat doen, wordt vastgelegd in een overeenkomst of protocol. Bekijken