10 tips om de stem van alle ouders te vertegenwoordigen

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
10 tips om de stem van alle ouders te vertegenwoordigen

1. Streef naar een evenwichtige samenstelling van de ouderwerking

De ouderwerking moet ernaar streven een representatieve weergave te zijn van de schoolpopulatie. Probeer van elke klas, leerjaar, graad, studierichting... vertegenwoordigers te hebben. Kijk ook naar de verhouding vaders versus moeders, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking...  Meer info: ‘Een diverse en representatieve ouderwerking’

2. Organiseer een ouderbevraging

Om te weten wat er leeft bij ouders kan de ouderwerking - in samenwerking met de school - een bevraging organiseren. Welke vragen en bezorgdheden hebben ouders in verband met het dagelijks schoolleven? Welke mogelijke oplossingen zien zij voor knelpunten? De bevraging kan gaan over een afgebakend onderwerp, bijv. de verkeerssituatie in de schoolomgeving, of over een bredere thematiek, bijv. het welzijnsbeleid van de school.

Meer info: ‘Hoe de mening van ouders bevragen?

Op zoek naar inspiratie om ouder te bevragen over de ouder- en/of schoolwerking? Voorbeelden van bevragingen

3. Ga na of de ouderwerking werkelijk openstaat voor alle ouders

Om na te gaan of de ouderwerking openstaat voor alle ouders, kan je de VCOV-quickscan 'Een oudervereniging voor alle ouders' gebruiken.

4. Ga creatief op zoek naar de mening van ouders

Gebruik momenten dat ouders op school zijn (bv. opendeurdag, oudercontact...) om hen op een eenvoudige en originele manier te bevragen. Dit kan door hen een snoepje te geven en te vragen het papiertje in 1 van 2 dozen te deponeren. De ene doos staat voor 'akkoord' met een bepaalde stelling, de andere doos voor 'niet akkoord'. Achteraf tel je de papiertjes. Varianten zijn: knikkers in een glazen bokaal doen, dopjes (gekleurd) water overgieten, legoblokjes...

5. Vergader tijdens een wandeling door de school

Maak een wandeling door de school en sta stil op belangrijke plaatsen om ze ter plekke te bespreken. Wat vinden ouders van de refterregeling? Welke suggesties hebben ouders in verband met de toiletten op school?...

6. Evalueer de schoolwerking met nieuwe ouders

Nodig de ouders van de eerstejaars op het einde van het schooljaar uit om de schoolwerking te evalueren. Hoe hebben zij het eerste jaar op deze school ervaren? Wat vonden ze heel goed? Wat kon beter?

7. Organiseer een open vergadering

Bied ouders de mogelijkheid om een keer naar een bijeenkomst van de ouderwerking te komen, zonder zich verder te engageren. Zo kunnen alle ouders hun stem laten horen. Je kan ouders ook de mogelijkheid geven variapunten via e-mail in te dienen, via een ideeënbus...

8. Hoe nemen we alle ouders mee?

Zoek tips en inspiratie in de brochure 'Hoe nemen we alle ouders mee?'. In deze brochure vind je belangrijke aandachtspunten om alle ouders te betrekken. Wie zijn de moeilijk bereikbare ouders en welke drempels ervaren zij?

9. Gebruik eens een andere methodiek

Of het nu gaat om een advies voorbereiden voor de schoolraad, een thema kiezen voor een infoavond of een oplossing zoeken voor een concreet probleem… een geschikte methodiek verhoogt de betrokkenheid van alle leden.  

De VCOV bundelt heel wat (gespreks)methodieken in deze brochure: ‘Sterke SCHouders, goed overleg’.  Heel wat methodieken zijn ook te gebruiken in een online overleg.    

10. Wie zit er op de lege stoel?

Gebruik de metafoor van een lege stoel om na te gaan welke ouders je mist in de ouderwerking. De volgende stap is na te gaan hoe je deze ouders kan bereiken. In tussentijd kan je kaartjes maken met verschillende rollen: een anderstalige ouder, een alleenstaande ouder, iemand die in shiften werkt... Verdeel dan deze kaartjes onder de leden van de ouderwerking en laat hen een rol innemen bij de bespreking van een voorstel.

Meer info: ‘De Lege Stoel’

Praktijkvoorbeeld: 'Wie wordt er gemist in onze ouderraad?' 


Meer info? www.vcov.be of info@vcov.be


maart 2021

Feedback geven