Voorbeelden van bevragingen

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Voorbeelden van bevragingen over de ouderwerkingVOOR WIE?
DOEL?
WAAR TE VINDEN?
BEVRAGING OVER DE OUDERWERKING
Voor alle ouders van de school

- Bekendheid van de ouderwerking nagaan

- Ouderwerking evalueren

- Ideeën en suggesties verkrijgen voor nieuwe initiatieven
Bij de voorbeelddocumenten op de VCOV-website
KNELPUNTENTEST
Voor de leden van de ouderwerking

- Zelfevaluatie van het vrijwilligersbeleid van de ouderwerking

- In kaart brengen van sterktes en zwaktes op vlak van aantrekken en motiveren van vrijwilligers
Bij het infomateriaal op de VCOV-website

QUICKSCAN: EEN OUDERWERKING VOOR ALLE OUDERS

Voor de leden van de ouderwerking en het schoolteamNagaan in welke mate de ouderwerking openstaat voor alle ouders Bij het infomateriaal op de VCOV-website
QUICKSCAN: DE ACTIVITEITEN VAN DE OUDERWERKING
Voor de leden van de ouderwerking en het schoolteamNagaan in welke mate de activiteiten van de ouderwerking toegankelijk en oudervriendelijk zijnBij het infomateriaal op de VCOV-websiteVoorbeelden van bevragingen over de school
.

Voor wie?Doel?Waar te vinden?
BEVRAGING OVER DE SCHOOLWERKING
Voor alle ouders van de school

- Nagaan of ouders tevreden zijn over de school

- Nagaan wat de mening van ouders is over verschillende aspecten van het schoolleven

Bij de voorbeelddocumenten op de VCOV-website:

- voorbeeld voor het basisonderwijs

- voorbeeld voor het secundair onderwijs

OUDERBETROKKENHEID IN BEELD BRENGEN
Voor leden van het schoolteam en de ouderwerking

- Stand van zaken opmaken op vlak van ouderbetrokkenheid op school

- In beeld brengen van de samenwerking met ouders op school

Bij het infomateriaal op de VCOV-website
CRITERIA OUDERVRIENDELIJKE SCHOOL
Voor leden van het schoolteam en de ouderwerkingNagaan hoe oudervriendelijk de school isBij het infomateriaal op de VCOV-website. Deze bevraging kadert in het Label Oudervriendelijke School
SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE
Voor alle ouders van de school of de ouderwerking Nagaan hoe ouders de schriftelijke communicatie van de school ervarenAanvragen via de VCOV-websiteHoe de mening van ouders bevragen?

Hoe begin je eraan? Stap voor stap! Klik hier voor een stappenplan om een bevraging op te stellen.

Wil je graag bevragingen van andere scholen of ouderwerkingen zien om inspiratie op te doen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Feedback geven