Brochure 'Sterke schOUDERS - goed overleg'

Zoeken

Brochure 'Sterke schOUDERS - goed overleg'

In deze brochure bundelt de VCOV methodieken die ouderwerkingen kunnen gebruiken om ideeën te verzamelen, tot adviezen te komen en/of een probleem aan te pakken en een draagvlak te creëren onder de leden. De methodieken zijn bedoeld om tijdens een gezamenlijke bijeenkomst toe te passen. Sommige methodieken hebben ook een variant die het mogelijk maakt ze te gebruiken tijdens een online samenkomst.

Download de brochure via de knop 'Download bijlage' of via deze link.


METHODIEKEN OM IDEEËN TE VERZAMELEN

  • Bevragingen: de mening van ouders achterhalen via een enquête
  • Carrousel: methodiek om nieuwe ideeën te verzamelen
  • Focusgroep: een gericht groepsinterview met ouders
  • High Five: methodiek om eens op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan
  • Koffiemoment: een laagdrempelige manier om ouders te betrekken
  • Oudertafels: ouders praten met elkaar over de school van hun kinderen
  • Papier scheuren: methodiek om in gesprek te gaan over het belang van goede communicatie in de ouderwerking of tussen ouders en school OOK DIGITAAL MOGELIJK!
  • Postkaarten: aan de hand van postkaarten een gesprek voeren over de ouder- of schoolwerking OOK DIGITAAL MOGELIJK!
  • Vul maar aan: methodiek om via aanvuloefeningen inzichten, meningen en standpunten te delen OOK DIGITAAL MOGELIJK!

METHODIEKEN OM TOT ADVIEZEN TE KOMEN EN/OF EEN PROBLEEM AAN TE PAKKEN

METHODIEKEN OM DRAAGVLAK TE CREËREN
Prijs
Aanvragen
Documenten

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven