Speelplaats en ouderwerking: visie en doelstelllingen

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Speelplaats en ouderwerking: visie en doelstellingen

Voordat aan de concrete uitwerking gewerkt kan worden, is het belangrijk om een duidelijke visie te hebben. Om tot een duidelijke én gedragen visie te komen, is het belangrijk in kaart te brengen welke partijen betrokken zijn en wie inspraak kan geven om tot een visie te komen (zie ook bij 'speelplaats en ouderwerking: participatie').

- Denk goed na over de motivatie (waarom gaan we het doen?) en over het doel van het project.

"Veel scholen die hun speelplaats vernieuwden, geven aan dat het aantal pesterijen en vandalisme op de speelplaats zijn verminderd."

- Als dat voor alle betrokken partijen duidelijk en acceptabel is, kan er werk gemaakt worden van een lange termijnvisie en kunnen mogelijke realisaties op korte termijn in kaart gebracht worden. Je formuleert als het ware deeldoelstellingen zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen.


- Check steeds of de visie overeenkomt met bestaande visies en beleid van de school, bijvoorbeeld:
o    Wordt de schoolvisie weerspiegeld in de inrichting van de speelplaats?
o    Zijn er elementen uit het gezondheidsbeleid die moeten terugkomen in de inrichting van de speelplaats?
o    …