Een gevarieerd jaarprogramma – voorbeelden

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Informeren en communiceren
 • webpagina van de ouderwerking
 • uithangbord voor ouders
 • schoolkrant, infoblaadje, nieuwsbrief
 • informeren en communiceren over schoolgebonden thema’s: leerlingenbegeleiding, welzijn en pestpreventie, kostenbeleid, nieuw leerplan…
 • bevraging van ouders over schoolwerking/ouderwerking
 • ouderavond over leren leren, opvoeden, sociale media of andere thema ’s uit het VCOV aanbod
 • voorstellen van de ouderwerking in het begin van het schooljaar
 • infostand van de ouderraad op momenten dat er veel ouders op school zijn
 • boekenbeurs
 • infosessie smartschool
 • aanspreken van ouders aan de schoolpoort of op activiteiten
Ontmoeten
Ondersteunen
 • helpende handen: leesouders, begeleiders bij schooluitstappen…
 • hulp bij schoolfeest, opendeurdag
 • opbrengstactiviteiten: taartenverkoop, 
 • klusjeswerkgroep
 • hulp bij knutselactiviteiten
 • extra begeleiding bij uitstappen, zwemmen…
 • Sinterklaasfeest
Adviseren en participeren
 • vergaderingen van ouderraad en schoolraad
 • werkgroep verkeer, speelplaatsvernieuwing, communicatie…
 • weegactie: zware boekentassen
 • bespreken van schoolgebonden thema’s: schoolreglement, schoolkosten, welbevinden en gezondheid van de kinderen…
 • bespreken van ouderbevraging
 • verkeersproject (vb fietspooling,) samen met het  schoolteam uitwerken


Feedback geven