Praktijkvoorbeelden

Op zoek naar voorbeelden van goede praktijk? De VCOV verzamelt ze voor jou!

Documenten

Titel Omschrijving
Een tandem van brugfiguren In een Brusselse basisschool worden twee brugfiguren ingezet om de ouders te bereiken en hen te helpen bij schoolse en niet-schoolse zaken die een invloed hebben op het leren en welzijn van de leerlingen. Bekijken
Brussengroep BuSO School aan de Waterkant te Gent organiseert jaarlijks een 3-tal activiteiten voor de broers en zussen van haar leerlingen. Bekijken
Thuistaalbibliotheek Oproep bij ouders om anderstalige boeken te verzamelen tijdens de vakantie Bekijken
Omgaan met diversiteit, diversiteit in het omgaan Deze secundaire school draagt ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel: er zijn rondetafelgesprekken, een infobeurs tijdens het oudercontact, ontbijt op de eerste schooldag... De ondersteuning van de brugfiguur daarbij is heel welkom. Bekijken
Inspiratieavond voor ouders 'Cosmodroom' Avond waarop alle ouders dromen en hun ervaringen, ideeën en bekommernissen delen met elkaar, met de ouderraad en met de school. Bekijken
Ouders bevragen over het profiel van een (nieuwe) directeur Een ouderraad bevraagt haar leden over het profiel van een nieuwe directeur. Bekijken
Oprichten van een oudergroep in IMS Instituut Maris Stella – Sint Agnes (IMS) te Borgerhout zet nóg meer in op ouderbetrokkenheid met de oprichting van een oudergroep. Bekijken
Ouderpraatje over vrije tijd informatie uitwisseling tussen ouders en plaatselijke organisaties Bekijken
Poortouders ouders spreken andere ouders persoonlijk aan over de activiteiten van de ouderraad Bekijken
Koffiemoment in de klas De ouderraad organiseert samen met de kleuterjuffen een koffiemoment in de klas Bekijken
Autoluwe week Ouderraad organiseert in samenwerking met het schoolteam een autoluwe week Bekijken
Kinderaperitief Ouderraad organiseert een kinderaperitief om de school en klas te leren kennen Bekijken
Creatieve ateliers tijdens het oudercontact Ouders organiseren allerhande activiteiten in creatieve ateliers Bekijken
Eetbare kunstwerkjes: prettig garneren Activiteit waarbij kinderen en ouders samen eetbare kunstwerkjes maken Bekijken
Thuistaalproject Project van de stad Gent om in te zetten op thuistalen Bekijken
De digitale school - GIMME De school en de ouderwerking communiceren digitaal met de ouders via ‘Gimme’ Bekijken
Ouderkamer inrichten in de school Ouderraad richt een ouderkamer Bekijken
Poepsjieke toiletten De ouderwerking pakt de veiligheid en hygiëne van de oude toiletten aan. Bekijken
Vrijetijdsbeurs voor jongeren met een beperking De ouderraad organiseert een vrijetijdsbeurs voor kinderen met een beperking Bekijken
De fluokelder Ouderraad organiseert een activiteit rond zichtbaarheid in het verkeer Bekijken