Praktijkvoorbeelden

Op zoek naar voorbeelden van goede praktijk? De VCOV verzamelt ze voor jou!

Documenten

Titel Omschrijving
Dreamteam Ouders klussen op school Bekijken
De Mozaïek Express Ouders sensibiliseren om te 'strappen' Bekijken
Bingospel als kennismaking Kennismakingsspel voor de leden van de ouderraad Bekijken
Praktijkvoorbeeld veilig in het verkeer: helm-, fluo- en fietscontroles Helm-, fluo- en fietscontroles op school organiseren. Bekijken
Toonmoment verteltassen Thuis werken aan ouderbetrokkenheid en taalstimulering Bekijken
Opendek-moment (Ouders Praten EN Drinken Er Koffie) Wekelijks koffiemoment voor ouders op school Bekijken
Oudercontact met babbelcafé en estafettestok Ouders onthalen tijdens oudercontact Bekijken
Verkeersdag in het secundair onderwijs Ouders en leerlingen sensibiliseren voor veilig verkeer Bekijken
Met helm en fluo ben je wijs Fluo-actie voor meer zichtbaarheid in het verkeer Bekijken
Boeiend spelen en leren voor iedereen: speel-o-theek Ouders richten een speel-o-theek in Bekijken
Wijkwandeling Een wijkwandeling met als thema 'gelijke onderwijskansen'. Bekijken
Werkgroep diversiteit Een representatieve ouderwerking op school. Bekijken
Werken aan ouderbetrokkenheid in OKAN Ouders van anderstalige nieuwkomers betrekken bij de onthaalklas. Bekijken
Verteltas- en voorleesnamiddag Unieke acties voor taalstimulering en ouderbetrokkenheid Bekijken
Verkeerspool Ouderwerking organiseert een fietspool Bekijken
Veilige Schoolstraat Meulebeke Inrichten van een schoolstraat Bekijken
Two stars and a wish Leerlingen evalueren zichzelf op het oudercontact. Bekijken
Tevredenheidsonderzoek in het BuO Ouders uit het BuO bevragen over de klas - en schoolwerking. Bekijken
Sleutelouders Ouders gaan op huisbezoek bij (anderstalige) ouders om de school voor te stellen. Bekijken
Schudden delen geven Spelvorm voor een goede taakverdeling binnen de ouderwerking Bekijken