Praktijkvoorbeelden

Op zoek naar voorbeelden van goede praktijk? De VCOV verzamelt ze voor jou!

Documenten

Titel Omschrijving
KIB-wedstrijd-Klassen in Beweging Leerlingen sensibiliseren tot beweging en verkeersveiligheid Bekijken
Kalender vol boekentips Een originele opbrengstactiviteit: een kalender met boekentips. Bekijken
Jaarwerking maakt ouders warm voor de ouderwerking in het SO Een originele methodiek om ouders te betrekken bij de school - en ouderwerking in het secundair onderwijs. Bekijken
Interactieve ouderavond Ouders van leerlingen uit het eerste leerjaar op een speelse manier bevragen. Bekijken
Inhoudelijk werken in oudervereniging SO Ouders en schoolteam werken samen het opvoedingsproject van de school uit. Bekijken
Ik en de ander - project relationele opvoeding Leerlingen en ouders sensibiliseren rond relationele opvoeding Bekijken
Hier hangt (voor)lezen in de lucht Unieke voorleesacties op school Bekijken
Het koffiehuis en De Recuup Laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten voor ouders op school organiseren. Bekijken
Het Grote Verkeer(d)spel Ouders sensibiliseren tot verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit Bekijken
Gewoon Buitengewoon Innovatief inclusief onderwijs. Bekijken
Gelijke-kansen-beleid in SO Leerlingen, ouders en schoolteam werken samen het gelijke onderwijskansen beleid uit. Bekijken
Fundag voor de ouderraad Laagdrempelige ontmoetingsactiviteit voor ouders, leerlingen en schoolteam Bekijken
Facebook - Online aan de schoolpoort Ouders maken een facebook groep Bekijken
Een slaapklasje op school Ouders en leerkrachten richten een slaapklasje in. Bekijken
Een gedragen sanctioneringsbeleid in SO Leerlingen -, pedagogische- en ouderraad (her)werken het sanctioneringsbeleid. Bekijken
Diversiteit op school en in de ouderwerking Inzetten op ouderbetrokkenheid, taalstimulering en welbevinden. Bekijken
Diversiteit in de schoolraad Een representatieve schoolraad Bekijken
Debatavond over het welzijn van de kinderen op school De ouderraad organiseert een debatavond over welzijn en welbevinden op school. Bekijken
De wielergoden achterna Ouders en leerlingen stimuleren tot 'strappen' Bekijken
De Met Inzetten op oudervriendelijkheid, - betrokkenheid en talent ontwikkeling. Bekijken