Praktijkvoorbeelden

Op zoek naar voorbeelden van goede praktijk? De VCOV verzamelt ze voor jou!

Documenten

Titel Omschrijving
Schoolstraat Merendree Inrichten van een schoolstraat Bekijken
Safety First Acties rond verkeersveiligheid voor het goede doel. Bekijken
Papasnacht Ontmoetingsactiviteit voor papa's en hun kinderen Bekijken
Onze oudervereniging kiest kleur tegen pesten Werken aan pestpreventie - en aanpak op school Bekijken
Ombudsdienst voor ouders De ombudsouder beluistert ouders en leerlingen Bekijken
OKIDO Onderwijskosten in de Outlook Een kosten beheersend beleid uitwerken in het SeO Bekijken
Mina Mol - ouders en school maken droomspeelplaats Ouders en leerkrachten bouwen een nieuwe speelplaats Bekijken
Mama's koken voor leerlingen SO Ouders betrekken bij een laagdrempelig kookproject. Bekijken
Kostenbeheersing in het SO Alle partners betrekken bij het schoolkostenbeleid (SeO) Bekijken
Koken op kot Ouders geven kooklessen aan leerlingen derde graad SeO Bekijken
Klasouders Alle ouders bereiken via de klasouders. Bekijken
KIB-wedstrijd-Klassen in Beweging Leerlingen sensibiliseren tot beweging en verkeersveiligheid Bekijken
Kalender vol boekentips Een originele opbrengstactiviteit: een kalender met boekentips. Bekijken
Jaarwerking maakt ouders warm voor de ouderwerking in het SO Een originele methodiek om ouders te betrekken bij de school - en ouderwerking in het secundair onderwijs. Bekijken
Interactieve ouderavond Ouders van leerlingen uit het eerste leerjaar op een speelse manier bevragen. Bekijken
Inhoudelijk werken in oudervereniging SO Ouders en schoolteam werken samen het opvoedingsproject van de school uit. Bekijken
Ik en de ander - project relationele opvoeding Leerlingen en ouders sensibiliseren rond relationele opvoeding Bekijken
Hier hangt (voor)lezen in de lucht Unieke voorleesacties op school Bekijken
Het koffiehuis en De Recuup Laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten voor ouders op school organiseren. Bekijken
Het Grote Verkeer(d)spel Ouders sensibiliseren tot verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit Bekijken