Praktijkvoorbeelden

Op zoek naar voorbeelden van goede praktijk? De VCOV verzamelt ze voor jou!

Documenten

Titel Omschrijving
Werkgroep diversiteit Een representatieve ouderwerking op school. Bekijken
Werken aan ouderbetrokkenheid in OKAN Ouders van anderstalige nieuwkomers betrekken bij de onthaalklas. Bekijken
Verteltas- en voorleesnamiddag Unieke acties voor taalstimulering en ouderbetrokkenheid Bekijken
Verkeerspool Ouderwerking organiseert een fietspool Bekijken
Veilige Schoolstraat Meulebeke Inrichten van een schoolstraat Bekijken
Two stars and a wish Leerlingen evalueren zichzelf op het oudercontact. Bekijken
Tevredenheidsonderzoek in het BuO Ouders uit het BuO bevragen over de klas - en schoolwerking. Bekijken
Sleutelouders Ouders gaan op huisbezoek bij (anderstalige) ouders om de school voor te stellen. Bekijken
Schudden delen geven Spelvorm voor een goede taakverdeling binnen de ouderwerking Bekijken
Schoolstraat Merendree Inrichten van een schoolstraat Bekijken
Safety First Acties rond verkeersveiligheid voor het goede doel. Bekijken
Papasnacht Ontmoetingsactiviteit voor papa's en hun kinderen Bekijken
Onze oudervereniging kiest kleur tegen pesten Werken aan pestpreventie - en aanpak op school Bekijken
Ombudsdienst voor ouders De ombudsouder beluistert ouders en leerlingen Bekijken
OKIDO Onderwijskosten in de Outlook Een kosten beheersend beleid uitwerken in het SeO Bekijken
Mina Mol - ouders en school maken droomspeelplaats Ouders en leerkrachten bouwen een nieuwe speelplaats Bekijken
Mama's koken voor leerlingen SO Ouders betrekken bij een laagdrempelig kookproject. Bekijken
Kostenbeheersing in het SO Alle partners betrekken bij het schoolkostenbeleid (SeO) Bekijken
Koken op kot Ouders geven kooklessen aan leerlingen derde graad SeO Bekijken
Klasouders Alle ouders bereiken via de klasouders. Bekijken