Voorbeelddocumenten

Hier kan je modeldocumenten vinden

Documenten

Titel Omschrijving
Bevraging voor ouders over de schoolwerking in het secundair onderwijs Voorbeeld van een ouderbevraging om na te gaan hoe tevreden ouders zijn over de schoolwerking. Bekijken
Bevraging voor ouders over de schoolwerking in het basisonderwijs Voorbeeld van een ouderbevraging om na te gaan hoe tevreden ouders zijn over de schoolwerking. Bekijken
Voorbeelden van bevragingen Via een bevraging kom je te weten wat ouders vinden over de school of over de ouderwerking. In dit overzicht vind je per doelgroep voorbeelden ter inspiratie. Bekijken
Voorbeeldbrief voor verkiezingen ouders voor schoolraad Als de ouderraad ervoor kiest geen ouders af te vaardigen naar de schoolraad, of als er geen ouderraad is, organiseert het schoolbestuur verkiezingen onder alle ouders. Deze voorbeeldbrief kan het schoolbestuur bezorgen aan de ouders van de school. Bekijken
Voorbeeld presentatie om de ouderwerking voor te stellen Voorbeeld presentatie om de ouderwerking voor te stellen Bekijken
'Template visie ouderraad’ voor de discussiegroepen ‘Template visie ouderraad’ voor de discussiegroepen Bekijken
Voorbeeld bevraging over de ouderwerking Voorbeeld bevraging over de ouderwerking Bekijken
Model sponsoringsovereenkomst of schenking/gift VCOV heeft een voorbeeldmodel van sponsoringovereenkomst. Link naar meer informatie voor scholen en ouderwerkingen over reclame en sponsoring, giften, schenkingen en fiscale attesten. Bekijken
Huishoudelijk reglement ouderraad Huishoudelijk reglement ouderraad - Model - voorbeeld Bekijken
Hulpcheque aanpasbaar Voorbeeld flyer/brief om ouders te vragen waarvoor ze zich willen engageren op school. Dit document kan je aanpassen. Bekijken
Eenvoudige boekhouding Eenvoudige boekhouding - Model - voorbeeld Bekijken
Bedankbrief ouders met pictos Eenvoudig voorbeeld van een brief met pictos om ouders te bedanken die geholpen hebben op school. Bekijken
Voorstellingsfolder ouderraad Voorbeeld folder om de ouderraad voor te stellen - model Bekijken
Voorbeeld oproepingsbrief ouderraad Voorbeeld oproepingsbrief om ouders te werven voor de ouderraad - Model brief Bekijken
Hulpcheque secundair onderwijs Voorbeeld van een flyer om ouders te vragen waarvoor ze zich willen engageren op school. Bekijken
Hulpcheque basisonderwijs Voorbeeld van een flyer om ouders te vragen waarvoor ze zich willen engageren op school. Bekijken
Huishoudelijk reglement oudercomité (eenvoudige versie) Huishoudelijk reglement oudercomité - Model - voorbeeld Bekijken
Verwachtingen opstart - bevraging Modelfiche om bij de opstart van de ouderwerking de verwachtingen van ouders en leerkrachten te bevragen Bekijken
Afsprakennota financiën Voorbeeld van een afsprakennota tussen de ouderwerking en de school over de besteding van de winst van opbrengstactiviteiten. Bekijken
Huishoudelijk reglement schoolraad Huishoudelijk reglement Schoolraad - Model - voorbeeld Bekijken