Voorbeelddocumenten

Hier kan je modeldocumenten vinden

Documenten

Titel Omschrijving
Hulpcheque aanpasbaar Voorbeeld flyer/brief om ouders te vragen waarvoor ze zich willen engageren op school. Dit document kan je aanpassen. Bekijken
Eenvoudige boekhouding Eenvoudige boekhouding - Model - voorbeeld Bekijken
Bedankbrief ouders met pictos Eenvoudig voorbeeld van een brief met pictos om ouders te bedanken die geholpen hebben op school. Bekijken
Voorstellingsfolder ouderraad Voorbeeld folder om de ouderraad voor te stellen - model Bekijken
Voorbeeld oproepingsbrief ouderraad Voorbeeld oproepingsbrief om ouders te werven voor de ouderraad - Model brief Bekijken
Hulpcheque secundair onderwijs Voorbeeld van een flyer om ouders te vragen waarvoor ze zich willen engageren op school. Bekijken
Hulpcheque basisonderwijs Voorbeeld van een flyer om ouders te vragen waarvoor ze zich willen engageren op school. Bekijken
Huishoudelijk reglement oudercomité (eenvoudige versie) Huishoudelijk reglement oudercomité - Model - voorbeeld Bekijken
Verwachtingen opstart - bevraging Modelfiche om bij de opstart van de ouderwerking de verwachtingen van ouders en leerkrachten te bevragen Bekijken
Afsprakennota financiën Voorbeeld van een afsprakennota tussen de ouderwerking en de school over de besteding van de winst van opbrengstactiviteiten. Bekijken
Huishoudelijk reglement schoolraad Huishoudelijk reglement Schoolraad - Model - voorbeeld Bekijken