ABC

ABC

Een ABC van onderwijsjargon met uitleg op maat van ouders


HGD
Handelingsgerichte diagnostiek
Dit is een werkwijze waarbij problemen in de onderwijs-, leer- en opvoedingssituatie worden gediagnosticeerd.
HGW

Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken bij de begeleiding van leerlingen met zorg. Ze is gebaseerd op de uitgangspunten van de handelingsgerichte diagnostiek (HGD). Handelingsgericht werken heeft 7 uitgangspunten:
• De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal.
• Afstemming en wisselwerking tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en de school.
• De leerkracht speelt een belangrijke rol bij de positieve ontwikkeling van de leerling.
• De focus ligt op de positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten, de school en de ouders.
• Samenwerken met leerlingen, leerkrachten, de school en de ouders is noodzakelijk.
• Doel worden geformuleerd en er wordt bekeken wat er nodig is om die doelen te bereiken.
• Er wordt systematisch, in stappen en transparant gewerkt.

Handelingsgerichte diagnostiek

Zie HGD

Handelingsgericht werken

Zie HGW

Handelingsplan of IAC-traject

Een handelingsplan of IAC-traject is een plan dat scholen gebruiken om (aangepaste) leerstof, hulpmiddelen en leerprocessen in op te nemen. Handelingsplanning gebeurt op drie niveaus:
• op niveau van de school
• op niveau van een leerlingengroep
•  op niveau van de individuele leerling

Hoogbegaafd

Ongeveer 2 à 3 procent van de bevolking is hoogbegaafd. Meestal spreekt men van een hoogbegaafd persoon wanneer het IQ meer dan 130 bedraagt. Daarnaast zijn motivatie én creatief denken bijkomende voorwaarden om iemand hoogbegaafd te noemen.

Huisonderwijs

In België bestaat de leerplicht. De leerplicht wordt schoolplicht op het moment dat een leerling is ingeschreven in een school. Ouders kunnen beslissen om hun kind niet in te schrijven in een school. Deze kinderen moeten tussen hun 6 en 18 jaar huisonderwijs volgen. Hieraan zijn enkele wettelijke verplichtingen verbonden:
• Het huisonderwijs start bij het begin van een schooljaar.
• Dit moet jaarlijks gemeld worden aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming.
• Er zijn inhoudelijke eisen aan verbonden.
• Ouders moeten hun kinderen inschrijven bij de Examencommissie.
• De controle gebeurt door de inspectiedienst van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

HERGO

HERstelgericht GroepsOverleg

Een HERGO is een methodiek waarbij een neutrale moderator overtreder(s), slachtoffer(s) en hun steunfiguren samenbrengt om een communicatieproces tot stand te brengen over wat er is gebeurd. Hierbij focust men op het herstel van de ontstane schade en op de relatie tussen de betrokkenen.


Feedback geven