VCOV Gids voor ouderwerkingen

Een praktische gids met informatie voor en over de ouderwerking

Documenten

Titel Omschrijving
Fiche 5.1 regelgeving en setting van de vergadering - Wettelijke verplichtingen voor de vergadering van een ouderraad - Aanbevelingen van de VCOV over de vergaderingen van de ouderwerking - Tips rond de setting: plaats, tijdstip en met wie vergader je? - Praktijkvoorbeelden van vergaderen binnen een ouderwerking Bekijken
Fiche 5.2 vergaderen met de ouderwerking - Stappen voor een efficiënte vergadering - Info over de rol van de voorzitter en de (bestuurs)leden - Specifieke tips voor een oudervergadering: grote groepen, anderstalige ouders... - Praktijkvoorbeelden van ouderwerkingen Bekijken
Fiche 5.3 kennismaking en onthaal in de vergadering - Inleiding: waarom is een warm onthaal belangrijk? - Ideeën voor een warm onthaal in de ouderwerking - Methodieken om kennis te maken bij het begin van het schooljaar - Praktijkvoorbeelden Bekijken
Fiche 5.4 besluitvorming - Regelgeving en aanbevelingen van de VCOV i.v.m. besluitvorming - Stappen voor een goede besluitvorming en taakverdeling - Methodieken om tot een gedragen besluit te komen Bekijken
Fiche 5.5 sfeer conflicten en emoties Tips, ideeën en voorbeelden om: - een aangename sfeer te creëren in de vergaderingen; - spanningen, conflicten en emoties goed op te vangen Bekijken
Fiche 5.6 verslaggeving Een verslag is nuttig om de ouders te informeren die niet aanwezig waren op de vergadering en om de besluiten en afspraken klaar en duidelijk op papier te zetten. -Regelgeving en aanbevelingen van de VCOV i.v.m. verslaggeving -Tips voor een goed verslag -Format voor verslag ouderraad/ouderwerking Bekijken
Fiche 6.1 inleiding financiën en aansprakelijkheid ouderwerking Op school gebeurt veel meer dan leren alleen. Al deze initiatieven maken dat de school een echte gemeenschap wordt waar ook plaats is voor ontmoeting en ontspanning. Zo verhoogt de betrokkenheid bij het schoolleven Bekijken
Fiche 6.2 financiën en aansprakelijkheid van een ouderraad Volgens het participatiedecreet kan er op elke school een ouderraad opgericht worden. Hiervoor moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden: -moet democratisch samengesteld zijn; -moet een huishoudelijk reglement hebben; -mag de vertegenwoordigers voor de schoolraad aanduiden uit zijn midden. Bekijken
Fiche 6.3 financiën en aansprakelijkheid van een ouderwerking als feitelijke vereniging Een oudercomité is een feitelijke vereniging. Wanneer twee of meer mensen zich verenigen rond een gemeenschappelijk doel, spreekt men van een feitelijke vereniging. Dit is het geval bij een oudercomité, een vriendenkring of een oudervereniging Bekijken
Fiche 6.4 financiën en aansprakelijkheid van een ouderwerking als zelfstandige vzw Een vzw heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en kan dus over eigen middelen beschikken en deze ook autonoom beheren. Een ouderwerking als vzw heeft geen decretale verankering met de school. De vzw van de ouderwerking moet zelf instaan voor het administratieve en financiële luik Bekijken
Fiche 7.1 de schoolpolis wat als het misgaat? Komt de schoolverzekering dan tussen? Welke risico’s dekt de schoolverzekering voor de vrijwilligers (van de ouderwerking)? Welke activiteiten van de ouderwerking vallen onder de schoolverzekering? En welke gevolgen heeft het statuut van de ouderwerking voor de verzekering? Bekijken
Fiche 7.2 de schoolpolis en het statuut van de ouderwerking Het statuut van de ouderwerking heeft gevolgen voor de verzekering Bekijken
Fiche 7.3 algemene tips rond verzekeren op school Algemene tips rond verzekeren op school Bekijken
Fiche 8.1 regelgeving reclame en sponsoring op school Reclame en sponsoring zijn ingebakken in het dagelijks leven, ook in het schoolleven. We zijn er zo aan gewend dat we er vaak niet bij stilstaan: de juwelier schenkt de eerste prijs voor de schooltombola, een transportbedrijf schenkt fluohesjes met logo van het bedrijf erop Bekijken
Fiche 8.2 reclame en sponsoring voor de ouderwerking Reclame en sponsoring door de ouderwerking Bekijken
Gids voor ouderwerkingen 2020 – 2021 Inhoudstafel, voorwoord, handleiding VCOV-website en handleiding gids: hoe deze gids gebruiken? 2020-2021 Bekijken
Fiche 4.6: Brug tussen dagouders en avondouders scholen zijn met een divers publiek waar het schoolteam een groep ouders overdag bereikt via een koffiemoment of moedergroep. Daarnaast is er een ouderwerking die ’s avonds vergadert omdat vele ouders overdag aan het werk zijn. Dikwijls is er weinig of geen band tussen de dagouders en de avondouders Bekijken
Fiche 4.5: Alle ouders bevragen De ouderwerking is de spreekbuis van de ouders op school. Om de stem van ouders te vertolken is het nodig om ouders af en toe te bevragen. Wat vinden de ouders over de schoolwerking? Wat verwachten ze van de ouderwerking? Wat zijn hun bezorgdheden, knelpunten of ideeën Bekijken
Fiche 4.4: De stem van alle ouders (laten) horen Alle ouders moeten de kans krijgen om te participeren op school. ouderwerking adviezen geeft ouders. Zo komt de ouderwerking te weten wat ouders denken over bepaalde aspecten van het lokale schoolbeleid. Hierbij mogen de maatschappelijk kwetsbare ouders niet vergeten worden Bekijken
Fiche 4.3: Thema’s bespreken in de ouderwerking manieren om de stem van alle leden van de ouderwerking te horen originele methodieken waarbij alle leden kunnen participeren praktijkvoorbeelden van ouderwerkingen tips rond het afstemmen van de agenda’s van ouderraad en schoolraad tips om alle ouders te informeren over de adviezen en standpunten Bekijken