VCOV-aanbod: vormingen

Zoeken

Vormingen voor alle ouders van de school: basisonderwijs

Via de VCOV kan je een ouderavond organiseren met een deskundige spreker. Deze vormingen kunnen ook online georganiseerd worden zodat de deelnemers thuis volgen via een link. De onkosten van de spreker zijn voor rekening van de aanvragende school of ouderwerking. De thema's van de vormingen voor alle ouders van de basisschool zijn:

Aan de kant staan… (pesten)Digitale mediaopvoedingDigitale privacy en omgaan met sociale mediaDurf jij nee te zeggen?EHBO voor ouders, don’t panic!
Het zijn soms kleine ettertjesLeren. Hoe?Zo!Luisteren en omgaan met emoties en stress bij lagere schoolkinderenNieuwe autoriteit en geweldloos verzet op school#ZoTech?! Technology & Future
Internet en
privacy
Sociale mediaOnline relaties en seksualiteit
CyberpestenGamen

Mama, papa... coach!Digipeuters en -kleuters
De meest voorkomende opvoedings- en gedragsproblemenKleuters opvoeden in een digitale wereld


Vormingen voor alle ouders van de school: secundair onderwijs

Via de VCOV kan je een ouderavond organiseren met een deskundige spreker. Deze vormingen kunnen ook online georganiseerd worden zodat de deelnemers thuis volgen via een link. De onkosten van de spreker zijn voor rekening van de aanvragende school of ouderwerking. De thema's van de vormingen voor alle ouders van een secundaire school zijn:

 


Aan de kant staan… (pesten)Digitale mediaopvoedingDigitale privacy en omgaan met sociale mediaEHBO voor ouders, don’t panic!Het geheim van het tienerbrein
Intoxicatie bij jongerenLeren. Hoe?Zo!Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet op schoolPubers: een spurt (met hindernissen) naar volwassenheid#ZoTech?! Technology & Future
Sociale mediaOnline relaties en seksualiteitCyberpestenGamen


Emotionele intelligentie: wollig of wetenschap?
Vormingen voor de ouderwerking en/of het schoolteam (basis- en secundair onderwijs)

In het VCOV-lidmaatschap is vorming voor de ouderwerking inbegrepen. De spreker is een medewerker van de VCOV. Hij/zij neemt vooraf contact op met de aanvrager om de inhoud van de vorming en de verwachtingen op elkaar af te stemmen. De vorming kan ook online georganiseerd worden zodat de deelnemers thuis volgen via een link. De thema's van de vormingen voor de ouderwerking zijn:

Communicatie en onthaal op school

De financiën en verzekering
van de ouderwerking

Hoe nemen we ouders mee?


Ouders werven ouders
De stem van ouders (laten) horen
Online pedagogische studiedagen voor het schoolteam (basis- en secundair onderwijs)

In een webinar van 2u geeft een VCOV-medewerker vorming aan de leden van het schoolteam. Onze medewerker neemt vooraf contact op met de aanvrager om de inhoud van de vorming en de verwachtingen op elkaar af te stemmen. De kostprijs van een webinar is 100 euro voor scholen die aangesloten zijn bij de VCOV. De thema's van de vormingen voor schoolteams zijn:
Alle ouders betrekken bij de school
Werken aan ouderbetrokkenheid en -participatie op school
Werken aan een oudervriendelijke school


Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven