Overzicht materialen en info over conflicten voorkomen en aanpakken

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Overzicht materialen en info over conflicten voorkomen en aanpakken

Een goede samenwerking tussen ouders en school is belangrijk. Soms loopt het toch mis en ontstaan er conflictsituaties tussen ouders/ouderwerking en de school.  De VCOV heeft heel wat tools, informatie, tips en methodieken om conflicten te voorkomen. Daarnaast bieden we ook info en tools aan voor wanneer het toch escaleert en verkeerd dreigt te gaan.

Aan de slag: de VCOV helpt je op weg
Preventief: voorkomen is beter dan genezen!
Welke info, materialen en methodieken kunnen helpen om problemen te voorkomen?

En wat als het toch escaleert?
Hoe kan je conflicten tussen ouders/ouderwerking en school aanpakken?

Tips en info
•    10 tips voor een constructief gesprek met de school
•    10 tips voor een sfeervolle en efficiënte vergadering
•    Tips om te werken aan sfeer, verbondenheid en welbevinden
•    Werken aan sfeer, conflict en emoties in de ouderwerking (uit Gids voor Ouderwerkingen 5.5)
•    Conflicten tussen ouderwerking en school voorkomen en aanpakken (uit Gids voor Ouderwerkingen 9.2)
•    Communicatie als basis voor ouderbetrokkenheid en participatie
•    Ouderbetrokkenheid als basis: het participatiehuis en partnerschap met ouders
•    Leidraad voor het opstellen of aanpassen van huishoudelijk reglement
•    FAQ’s: veelgestelde vragen van ouders

Methodieken, stappenplannen en schema's
•    Als ouder in gesprek met de school over de begeleiding van schoolse resultaten
•    Als ouder in gesprek met de school over redelijke aanpassingen
•    Als ouder in gesprek met de school over orde- en tuchtmaatregelen
•    Oneens over attestering? Info en tips over de beroepsprocedure in het secundair onderwijs
•    Oneens over orde- en/of tuchtmaatregelen
•    Brochure ‘Sterke (sch)ouders, goed overleg’: methodieken om ideeën te verzamelen, een probleem aan te pakken of draagvlak in de ouderwerking te creëren
•    Oefening om de ouderwerking  te evalueren en de samenwerking met de school te  optimaliseren aan de hand van het participatiehuis

Pesten
•    Stop (cyber)pesten: wegwijzer voor ouders
•    Peer mediation of leerlingbemiddeling
•    Infopagina 'Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen?'
•    Brochure ‘Pesten aanpakken’


Polarisering en verbinding
1.    Waarom is dialoog belangrijk in onze superdiverse samenleving?
•    Opdracht 1: Zoek ontmoetingskansen in de activiteiten van de ouderwerking.
•    Opdracht 2: Ontdek welke drempels mensen ervaren in verband met de ouderwerking.
•    Opdracht 3: Interview elkaar en ontdek gelijkenissen in de verschillen.
•    Opdracht 4: Bespreek situaties waarin de ouderwerking vereenzelvigd wordt met één ouder.
2.    Wat betekent polarisering voor het recht op onderwijs?
•    Opdracht: 'Licht op groen?' De handleiding
•    Situaties (+ printvriendelijke versie)
•    Gespreksleidraad
3.   Wat is fake news?  + Poster: "Help! Mijn kind stelt vragen over nieuws"
4.  Een warm onthaal: leerlingen én ouders vanaf de schoolpoort tot in de klas

•    Stappenplan voor ouders: heb je een probleem op school? Blijf er niet mee zitten!
•    Waar kunnen ouders terecht met klachten over de school?
•    Wanneer en hoe klacht indienen bij de klachtencommissie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
•    Ombudsdienst Inschrijvingen
•    Oplossingsgericht coachen bij moeilijke samenwerking of conflicten tussen ouderwerking en school


Ook de VCOV-medewerkers kunnen je helpen met advies, ondersteuning of bemiddeling.
Meer info op SOS-ouders of contacteer ons via info@vcov.be of 016/388.100

Feedback geven