Overlegthema's schoolraad

Documenten schoolraad

Documenten

Titel Omschrijving
Het gelijke-onderwijskansenbeleid in het secundair onderwijs Links naar meer informatie over dit overlegthema Bekijken
Het beleid m.b.t. interne kwaliteitszorg Links naar meer informatie over dit overlegthema Bekijken
Het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school t.a.v. de leerlingen Links naar meer informatie over dit overlegthema Bekijken
De vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten Links naar informatie over dit overlegthema Bekijken
Infrastructuurwerken Links naar meer informatie over dit overlegthema Bekijken
Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan, het beleid op leerlingenbegeleiding en de afspraken over de samenwerking tussen de school en het clb Links naar meer informatie over dit overlegthema Bekijken
Het beleid met betrekking tot experimenten en projecten Links naar meer informatie over dit overlegthema Bekijken
De vaststelling van het nascholingsbeleid Links naar meer informatie over dit overlegthema Bekijken
De opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer Links naar meer informatie over dit overlegthema Bekijken
Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties Links naar meer informatie over dit overlegthema Bekijken
Het studieaanbod Links naar meer informatie over dit overlegthema Bekijken
De bepaling van het profiel van de directeur Links naar meer informatie over dit overlegthema Bekijken