Alle ouders betrekken

Een representatieve ouderraad

De overheid heeft een inspanningsverplichting ingeschreven om maatschappelijk kwetsbare groepen beter te betrekken bij het schoolbeleid. Het is voor alle betrokkenen bij de school een opdracht om te streven naar een weerspiegeling van de schoolpopulatie in de participatieorganen. Alle leerlingen, ouders en personeelsleden moeten de kans krijgen om te participeren. Zowel de school- als de ouderraad hebben de mogelijkheid om ervaringsdeskundigen en experten te betrekken, maar er is meer nodig.

Moeilijk bereikbare ouders

Wie zijn de moeilijk bereikbare ouders op school? In de eerste plaats worden vaak kansarme ouders, ouders die het Nederlands niet goed beheersen en ouders met een migratie-achtergrond genoemd. Maar ook ouders in nieuw samengestelde gezinnen of drukbezette ouders kunnen weinig voeling hebben met de school van hun kinderen. Ze komen niet aan de schoolpoort en zijn afwezig op toonmomenten overdag.

Klik hier voor onze brochure ‘Moeilijk bereikbare ouders’.

Methodieken om alle ouders te betrekken

Een goede band met de achterban is essentieel voor een geslaagde ouderwerking. Activiteiten organiseren die aanspreken, de mening van alle ouders te weten komen, bezorgdheden van ouders aankaarten... Het is niet vanzelfsprekend. Daarom vind je hier methodieken om alle ouders te betrekken.

Op de hoogte blijven?

Jouw mening telt

Vindt u het een goed idee om condoomautomaten op secundaire scholen te plaatsen als dit past in een breder kader van voorlichting op school?

Heeft u een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven