Alle ouders betrekken

Een representatieve ouderraad

De overheid heeft een inspanningsverplichting ingeschreven om maatschappelijk kwetsbare groepen beter te betrekken bij het schoolbeleid. Het is voor alle betrokkenen bij de school een opdracht om te streven naar een weerspiegeling van de schoolpopulatie in de participatieorganen. Alle leerlingen, ouders en personeelsleden moeten de kans krijgen om te participeren. Zowel de school- als de ouderraad hebben de mogelijkheid om ervaringsdeskundigen en experten te betrekken, maar er is meer nodig.

Moeilijk bereikbare ouders

Wie zijn de moeilijk bereikbare ouders op school? In de eerste plaats worden vaak kansarme ouders, ouders die het Nederlands niet goed beheersen en ouders met een migratie-achtergrond genoemd. Maar ook ouders in nieuw samengestelde gezinnen of drukbezette ouders kunnen weinig voeling hebben met de school van hun kinderen. Ze komen niet aan de schoolpoort en zijn afwezig op toonmomenten overdag.

Klik hier voor onze brochure ‘Moeilijk bereikbare ouders’.

Methodieken om alle ouders te betrekken

Een goede band met de achterban is essentieel voor een geslaagde ouderwerking. Activiteiten organiseren die aanspreken, de mening van alle ouders te weten komen, bezorgdheden van ouders aankaarten... Het is niet vanzelfsprekend. Daarom vind je hier methodieken om alle ouders te betrekken.

 • Bevragingen: de mening van ouders achterhalen via een enquête. 
 • Koffiemoment: een laagdrempelige manier om ouders te betrekken.  
 • Focusgroep: een gericht groepsinterview met ouders.
 • Oudertafels: ouders praten met elkaar over de school van hun kinderen.
 • Dialoogtafels: een doeltreffende methode om een interculturele groep ouders te betrekken.
 • Win win spel: dominospel over verwachtingen en engagementen.
 • Bingo als ijsbreker: methodiek om elkaar beter te leren kennen.
 • Gespreksmethodiek High Five: methodiek om eens op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan.
 • Gespreksmethodiek ABC: methodiek om dialoog te bevorderen.
 • Opwarmer Hokus FOCUS: methodiek om een groep mensen op te warmen om zich te focussen en goed samen te werken.
 • Fotospel Eerste indruk: methodiek om zich bewust te worden van hoe een eerste indruk ons gedrag beïnvloedt.
 • Zes denkhoeden van Bono: methodiek om beter te begrijpen waarom mensen bepaalde standpunten innemen.
 • Gebroken cirkels: methodiek om het werken in groep te oefenen.
 • Start- en evaluatiedocument: methodiek om te peilen naar de kennis en verwachtingen over een bepaald thema.
 • De lege stoel: methodiek om na te denken over welke ouders je mist en wat je kan doen om hen te betrekken.
 • Carrousel: methodiek om nieuwe ideeën te verzamelen.
 • In mijn voetsporen: een manier om ouders te laten ervaren met welke drempels of obstakels andere ouders te kampen hebben.
 • Waarden/belangrijke zaken: methodiek om te peilen naar waarden binnen de groep of om prioriteiten te stellen.
 • Sterkte-zwakte analyse: methodiek om de sterktes en zwaktes van de (ouder)werking te inventariseren
 • Postkaarten: aan de hand van postkaarten een gesprek voeren over de ouder- of schoolwerking
 • Fishbowl discussie: methodiek om in 'visbokaal'-opstelling samen met de leden van de ouderwerking problemen op te lossen
 • Dilemma: methodiek of probleemsituaties of knelpunten te bespreken
 • Black box: methodiek om praktijksituaties of problemen anoniem te bespreken
 • Vul maar aan: methodiek om via aanvuloefeningen inzichten, meningen en standpunten te delen
 • Papier scheuren: methodiek om in gesprek te gaan over het belang van goede communicatie in de ouderwerking of tussen ouders en school

Op de hoogte blijven?

Jouw mening telt

Vind jij het goed dat mondmaskers verplicht zijn tijdens de lessen in het secundair onderwijs?

Heeft u een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven